نخستين روز بازيهاي الپميک زمستاني2010 ونکوور | آلمان و جهان | DW | 12.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نخستين روز بازيهاي الپميک زمستاني2010 ونکوور

امروز شهر ونکوور کانادا ميزبان بيست ويکمين دوره مسابقات المپيک زمستاني جهان، است. براساس برنامه ي ازپيش تعيين شده توسط کميته جهاني المپيک وکشورميزبان، قراراست 2700 ورزشکار از 82 کشورجهان دراين رقابت ها شرکت نمايد.

default

دراين دور بازيهاي المپيک زمستاني 86 رقابت در رشته هاي مختلف ورزشهاي زمستاني درنظرگرفته شده است که اين خود يک رکورد جديد به شمارمي رود.

طبق سنت هاي گذشته براي بهتر برگزاري اين مسابقات نيز محل ويژه اي به نام دهکده ي المپيک درنظرگرفته شده است. البته با تفاوت اين که براي المپيک ونکوورکانادا که ازمدتها آمادگي آن گرفته شده است، دو محل يا دو دهکده ي ورزشي درنظرگرفته شده است.

اما بارندگي هاي سنگين درهفته هاي اخير نگراني هاي را بوجود آورده بود که مقامات مسوول کميته ملي المپيک کانادا گفته اند دراين باره نيز تدابيرخاصي را درنظرگرفته اند.

روزگذشته ژاک روگ، رييس کميته بين المللي المپيک، درديدارش از دهکده ورزشي ونکوور، وضعيت و آمادگي آن را کاملاً ايده آل توصيف کرده از زحمات مسوولان و کارگزاران آن سپاسگزاري کرد.

انتظارمي رود که بازيهاي المپيک زمستاني امسال که زحماتي زيادي روي کشيده شده ومصارف زيادي را برداشته، به شکل بي سابقه برگزارشود.

کانادا براي اين بازي ها تا کنون 1.15 ميليارد يورو مصرف کرده است، بنابراين از86 مدال طلايي که براي اين مسابقات درنظرگرفته است مي خواهد دست کم ده مدال آن را بدست آورد.

درحالي که امروز نخستين روز بازي هاي المپيک زمستاني درشهرونکوور با مراسم خاص برگزارمي شود، بخش دوپينگ کميته المپيک جهاني ازيک فهرستي سخن گفته است که گمان مي رود شماري ازورزشکاران دوپينگ کرده باشند .

بازيهاي هاي المپيک زمستاني سراز 12 فبروري آغاز وتا بيست وهشتم اين ماه ادامه دارد.

گفتنيست که شهرونکوور در رده بندي هاي اقتصادي جهان ازميان ده برترين شهرهاي جهان درمقام نخست قراردارد. کارشناسان معتقدند که بازيهاي المپيک زمستاني نيز بر رونق اقتصادي اين شهر بيشترخواهد افزود.

رسانه ها/ یاسر

ویراستار:آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی