نجفی: اروپا را قناعت مي دهيم که پروازهاي ما را منع نکند | افغانستان | DW | 07.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نجفی: اروپا را قناعت مي دهيم که پروازهاي ما را منع نکند

وزارت ترانسپورت و هوانوردي افغانستان مي گويد با تدوين مقرره جديد هوانوردي و ايجاد هياتي براي بررسي مصوونيت پروازها، اتحاديه اروپا را قناعت مي دهد تا پروازهاي شرکتهاي هوايي افغانستان را منع نکند.

داوود علی نجفی، سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان

داوود علی نجفی، سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان

متخصصين هوانوردي اروپا در نظر دارند به تاريخ نهم نوامبر در مورد ممنوعيت پرواز شرکتهاي افغاني به اروپا تصميم بگيرند.

داوود علي نجفي، سرپرست وزارت ترانسپورت روز يک شنبه گفت: "امروز با گامي که ما برداشتيم، ما را با اين سيستم ها عيار مي سازد. مقرره هوانوردي که امروز شما شاهد امضاي آن هستيد، سبب مي شود که ما خود را با سيستم هاي جهاني عيار بسازيم".

نجفي افزود که روز سه شنبه آينده به اروپا سفر مي کند و در رابطه به مقرره جديد هوانوردي و هيات بررسي مصوونيت پروازها، با متخصصين اروپايي گفتگو مي نمايد.

مصوونيت پروازها

به گفته سرپرست وزارت ترانسپورت، با تدوين مقرره جديد شرايط متخصصين اروپا براي اجازه دادن به پرواز هواپيماهاي افغانستان براورده مي شود.

نجفي گفت پروازهاي افغانستان به اروپا در صورتي محدود مي شود که شرايط اروپاييها توسط افغانستان براورده نشود.

کشورهای اروپایی ممنوعیت پروازهای شرکت های افغانی را بررسی می کنند

کشورهای اروپایی ممنوعیت پروازهای شرکت های افغانی را بررسی می کنند

نجفي افزود دو خواست اتحاديه اروپا از سوي دولت افغانستان براورده شده است: "آنها دو خواست داشتند که يکي کهنه بودن مقرره بود و ديگر اين که آنها مي گفتند شما در رابطه به مصوونيت پرواز تلاش جدي نکرده ايد، اما ما از مدت پنج ماه به اين سو بورد مصوونيت پرواز را که متشکل از متخصصين داخلي و بين المللي است، ايجاد کرده ايم".

هواپيماهاي کهنه

پس از سقوط يک بال هواپيماي پامير در شمال کابل، بحثها بر سر کهنه بودن هواپيماهاي شرکتهاي هوايي افغانستان بالا گرفت.

پس از سقوط اين هواپيما، رييس جمهور افغانستان دستور داد، تمام هواپيماهايي که توسط شرکتهاي هوايي دولتي و خصوصي استفاده مي شوند، بررسي گردند.

در حال حاضر پرواز هواپيماهاي انتونوف به دليل کهنه بودن آنها ممنوع شده است. سرپرست وزارت ترانسپورت مي گويد پس از اين براي هواپيماهايي که با معيارهاي بين المللي عيار نباشند، اجازه پرواز داده نمي شود.

حسين سيرت، کابل ويراستار: عارف فرهمند

آگهی