نتيجه گيري حکومت آلمان از ماموريت نظامي در افغانستان | افغانستان | DW | 13.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نتيجه گيري حکومت آلمان از ماموريت نظامي در افغانستان

حکومت جمهوري فدرالي آلمان در يک بررسي ميان دوره اي رسمي از عمليات نيروهاي ارتش اين کشور در افغانستان، نتيجه گيري بسيار مختلطي به عمل آورده است.

در گزارش حکومت آلمان، فساد در افغانستان موضوع مورد انتقاد عنوان شده است

در گزارش حکومت آلمان، فساد در افغانستان موضوع مورد انتقاد عنوان شده است

در اين گزارش حکومت فدرال آلمان، در حالي که از موفقيت ها در بخش تعليم و ترتيب، تامين برق و آب سخن سخن گفته شده، فساد اداري دوامدار مساله عمده مورد انتقاد عنوان شده است. همچنان وضع حقوق بشر که پس از سرنگوني رژيم طالبان بهبود يافته بود، با معيارهاي بين المللي برابر نيست.

در اين گزارش، زمان خارج ساختن نيروهاي نظامي آلمان از افغانستان در طي يک مدت زماني پايان سال هاي 2011 يا 2012 گفته شده است. همچنين گفته شده است که خارج ساختن نيروهاي نظامي آلمان از افغانستان وابسته به بهبود وضع امنيتي است نه تاريخ مشخص.

قرار است در نيمه اول سال آينده مسووليت امنيت نخستين مناطق زير کنترول نيروهاي آيساف، به نيروهاي حکومت افغانستان سپرده شود. انتظار مي رود مناطق شمال افغانستان که زير کنترول نيروهاي مسلح آلماني هستند، در جمله نخستين مناطقي خواهد بود که مسووليت آن ها به نيروهاي افغانستان واگذار مي شود.

از نظر آلمان اکنون سه نکته فراروي نيروهاي بين المللي قرار دارند که در افغانستان بايد انجام بدهند. اين نکته ها عبارت اند از تامين امنيت کافي و تامين حقوق اساسي بشر، آغاز يک روند آشتي بين الافغاني و طرح انتقال مسووليت هاي امنيتي به افغان ها تا سال 2014 .

در عين زمان کدام انتظاري که نيروهاي آلماني به سرعت از افغانستان بيرون کشيده شوند وجود ندارد. در اين گزارش گفته شده است: «انتقال مسووليت ها به مقام هاي امنيتي افغانستان به خودي خود به معناي بيرون کشيدن نيروهاي نظامي نيست، بلکه پيش شرطي براي چنين کاري مي باشد». بنا بر اين در اين گزارش کدام تاريخ دقيق براي بيرون کشيدن نيروهاي نظامي آلمان از افغانستان تعيين نشده است. چنين کاري به اين هدف است که انتقال مسووليت ها به افغان ها بايد "برگشت ناپذير" باشد. اين هدف بزرگ باقي مي ماند. نيروهاي جنگي آيساف ديگر پس از اخير سال 2014 در جاده هاي افغانستان نمي مانند.

اسوشيتد پرس / رسول رحيمويراستار: عارف فرهمند