نتايج پژوهش هاي صلح آلمان: قوت تروريسم در افغانستان ناشي از فقدان دولت است | افغانستان | DW | 27.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نتايج پژوهش هاي صلح آلمان: قوت تروريسم در افغانستان ناشي از فقدان دولت است

يك بار در سال پنج انستيتوت پژوهشي آلماني مشتركاً ارزيابي شان را در باره صلح ارايه مي دهند؛ اين ارزيابي حاصل تحقيقات آن ها از بحران ها و منازعات جاري كشور هاي جنگ زده و بحراني است.

انستيتوت پژوهشي آلماني در برلين ارزيابي امساله شان را در باره صلح ارايه كردند

انستيتوت پژوهشي آلماني در برلين ارزيابي امساله شان را در باره صلح ارايه كردند

چگونه مي توان به جنگ ها پايان داد؟ اين سوال را پژوهش گران صلح در گزارش ۳۰۰ صفحه اي تحليلي شان مطرح كرده اند كه به روز سه شنبه در برلين آن را معرفي نمودند. اين پژوهش گران در قدم اول افغانستان را مورد توجه شان قرار داده اند. نظر به تحليل آنان، بدتر شدن اوضاع در افغانستان فقط نشانه اي است براي مشكل واقعي اين كشور. مشكل واقعي ناكامي ها در رشد سياسي و فقدان ساختار هاي دولتي در افغانستان است. يوخين هيپلر از ”انستيتوت براي انكشاف و صلح” با اشاره به اين نكته كه سربازان بيشتر نمي توانند در حل اين مشكل واقعي كمك كنند، مي گويد:

”ما به كاركنان فني (پرسونل) نيازمند هستيم، ما نيازمند راهبرد ها هستيم كه در جهت آن به كار روند، تا در قاعده اجتماعي در افغانستان بالاخره دولت خلق گردد كه تا هنوز در اين كشور وجود ندارد. ما با سربازان بين المللي قسماً از دولتي دفاع مي كنيم كه در بخش وسيع كشور به عنوان عذاب احساس مي شود، به وسيله رشوت خوري، به وسيله حمايت از جنگ سالاران و يا به وسيله سركوب كردن.”

هيپلر:”اين يك خلاي اجتماعي، سياسي است كه شورشيان، مثلاً طالبان به درون آن نفوذ مي كنند. و اهميت اين شورشيان به اين دليل چنان بزرگ است، زيرا چنين خلاي وجود دارد.”

هيپلر:”اين يك خلاي اجتماعي، سياسي است كه شورشيان، مثلاً طالبان به درون آن نفوذ مي كنند. و اهميت اين شورشيان به اين دليل چنان بزرگ است، زيرا چنين خلاي وجود دارد.”

يوخين هيپلر به عنوان نمونه از يك زن بيوه در يكي از قريه جات افغانستان ياد مي كند كه زمين او توسط برادر شوهرش غصب شده است. قاضي مربوطه برادر شوهر اين زن بيوه را محق پنداشتند، زيرا او به قاضي رشوت داده بود، در حالي كه زن با اطفالش مجبور به تحمل گرسنگي بودند. با اين گونه نمونه ها، از نظر هيپلر پژوهش گر در امور جنگ و صلح، اعتماد نسبت به دولت رشد نمي كند، بلكه به اين وسيله خلاي به وجود مي آيد كه مورد سو استفاده شورشيان قرار مي گيرد. او در اين باره مي گويد:

”اين يك خلاي اجتماعي، سياسي است كه شورشيان، مثلاً طالبان به درون آن نفوذ مي كنند. و اهميت اين شورشيان به اين دليل چنان بزرگ است، زيرا چنين خلاي وجود دارد. باوسايل نظامي به تنهايي مي توان وقت كمايي كرد، اما به آن وسيله نمي توان اين خلا را پر كرد. اگر ما بخواهيم روي چنين منازعاتي كار كنيم و به آن ها پايان دهيم، قاعده ما بر اين اساس قرار دارد تا اين خلا را از ميكانيسم هاي قاعده بخش و از دولت و زيربنايي جامعه بزداييم.”

قوت تروريسم در افغانستان ناشي از فقدان دولت است

قوت تروريسم در افغانستان ناشي از فقدان دولت است

بنا بر تحليل پژوهش گران صلح، حمايت از ”حكومت داري”ً اعمار ساختار هاي مشروع محلي و دولتي بايد در مركز هرگونه راهبرد براي افغانستان قرار داشته باشد و درحال حاضر جامعه بين المللي نظر به خط مشي بارك اوباما رييس جمهور ايالات متحده امريكا، خواهان اعزام سربازان بيشتر به افغانستان است. يوخين هيپلر از ”انستيتوت براي انكشاف و صلح” تاكيد مي كند، اعزام سربازان بيشتر فقط زماني خردمندانه است كه با دولت سازي همراه باشد، به عوض آنكه در خدمت تلافي فقدان يك استراتيژي سياسي به كار گرفته شود. از نظر او ساختن نيرو هاي امنيتي افغانستان به وسيله جامعه جهاني نمي تواند دواي همه درد ها باشد. در كشور همسايه آن پاكستان تا ۹۵۰ هزار نيرو هاي مسلح وجود دارند، اما با آن همه ثباتي در اين كشور وجود ندارد. از نظر پژوهش گران صلح، با ثبات كردن پاكستان بايد مقدم بر همه اهداف سياسي درمنطقه باشد.

وركهويزر/ مبلغويراستار: ملك

آگهی