نتان ياهو توقف ده ماهه ساختمان شهرکهاي يهودي نشين را اعلام کرد | آلمان و جهان | DW | 26.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

نتان ياهو توقف ده ماهه ساختمان شهرکهاي يهودي نشين را اعلام کرد

از قرار معلوم نيتانيائو نخست وزير اسراييل اکنون متوقف ساختن اعمار ساختمان هاي جديد را براي ده ماه، در واکنش با انتقاد روزافزون بين المللي اعلام کرده است.

وسترویله وزیرخارجه آلمان درسفر اخیرش به اسرائیل از ایجاد شهرکهای یهودی نشین درمناطق فلسطینی انتقاد کرد

وسترویله وزیرخارجه آلمان درسفر اخیرش به اسرائیل از ایجاد شهرکهای یهودی نشین درمناطق فلسطینی انتقاد کرد

سياست اسراييل در قبال توسعۀ شهرک هاي يهودي نشين از جمله موانع سر راه از سرگيري مذاکرات صلح در خاور ميانه بشمار ميرود. نخست گيدو وستروله وزير خارجۀ آلمان فدرال ضمن ديدارش از اسراييل از اين سياست انتقاد کرد. حکومت ايالات متحدۀ امريکا بويژه در برابر آن تصميم حکومت اسراييل با برآشفتگي واکنش نشان داد که در آن اعمار 900 ساختمان رهايشي در ناحيۀ گيلو در شرق بيت المقدس اجازه داده شده است. واشنگتن درين رابطه اظهار ناراحتي کرده است.

بر مبناي قوانين بين المللي، ناحيۀ گيلو در منطقۀ متعلق به فلسطينيان قرار دارد و انضمام نواحي شرقي بيت المقدس به مناطق اسراييلي هيچگاهي برسميت شناخته نشده است. برعکس براي سياست اسراييل، چنانچه خود شان ادعا ميکنند، سراسر بيت المقدس هميشه و بصورت يک واحد پايتخت کشور يهوديان بوده است. از قرار معلوم نيتانيائو نخست وزير اسراييل اکنون متوقف ساختن اعمار ساختمان هاي جديد را براي ده ماه، در واکنش با انتقاد روزافزون بين المللي اعلام کرده است.

نيتانيائو ميگويد:

"اين گام براي ما سخت تمام ميشود. ما آنرا با درنظرداشت منافع گستردۀ ملي و به منظور حمايت از ازسرگيري مذاکرات صلح برميداريم تا با همسايۀ فلسطيني ما صلح برقرار گردد."

سلام فیاض نخست وزیرفلسطینیان ده ماه توقف دادن ساختمانها را کافی ندانسته وایجاد ساختمانها را درمناطق فلسطینی مخالف به نقشه راه یا طرح صلح خاور نزدیک می داند

سلام فیاض نخست وزیرفلسطینیان ده ماه توقف دادن ساختمانها را کافی ندانسته وایجاد ساختمانها را درمناطق فلسطینی مخالف به " نقشه راه" یا طرح صلح خاور نزدیک می داند

از قرار معلوم اين متوقف ساختن موقتي، تعداد 3000 ساختمان رهايشي ديگر را، که حکومت هاي اسراييل و ايالات متحدۀ امريکا روي آن به توافق رسيده اند، دربر نمي گيرد.افزون بر آن اين ساختمانها در شرق بيت المقدس اعمار نميشوند.

نيتانيائو خطاب به کشور هاي عربي همجوار اسراييل گفت:

"اميدوارم که فلسطيني ها و جهان عرب از هوشياري کافي کار گرفته و از اين فرصت براي نزديک شدن به صلح استفاده کنند."

کابينۀ اسراييل با اين مهلت موافقه کرده است. تا اکنون بويژه حزب ملي گراي تندرو، شريک ائتلافي نيتانيائو، پيوسته عليه متوقف ساختن توسعۀ شهرک هاي يهودي نشين بوده است. در حال حاضر در شهرک هاي يهودي نشين در ساحل غربي رود اردن و شرق بيت المقدس 500 هزار نفر زنده گي ميکنند. طي شش سال اخير پس از تصويب "نقشه راه " يا "طرح صلح شرق نزديک "، که در آن پايان دادن به ساختمان هاي جديد در شهرک هاي يهودي نشين تقاضا شده است، تعداد 100 هزار به شمار يهوديان باشندۀ آنجا افزوده شده است.

در حاليکه حکومت ايالات متحدۀ امريکا از اين اعلام نيتانيائو استقبال کرده است، سلام فياض نخست وزير ادارۀ خود مختار فلسطين از متوقف ساختن فقط ده ماهۀ ساختمان ها انتقاد کرده است. سلام فياض گفته است که "طرح صلح شرق نزديک " پايان کامل توسعۀ شهرک هاي اسراييليان را حکم ميکند.

ويسه/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی