نام پنج رهبرطالبان ازليست سياه ملل متحد حذف شد | افغانستان | DW | 27.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نام پنج رهبرطالبان ازليست سياه ملل متحد حذف شد

دريک نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد به روز سه شنبه گفته شده است که ،نام پنج تن ازرهبران طالبان که بنابر ارتباط با سازمان القاعده در ليست افراد معروض به تعزيرات سازمان ملل متحد قرار داشت ، بيرون کشيده شد.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه تصمیم گرفت تا نام پنج تن ازرهبران طالبان را ازلیست سیاه آن موسسه حذف کند

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه تصمیم گرفت تا نام پنج تن ازرهبران طالبان را ازلیست سیاه آن موسسه حذف کند

دراعلاميه شوراي امنيت گفته مي شود که درنشست روزدوشنبه ، " حذف نام پنج تن " ازليست سياه افرادي که معروض به به ممنوعيت مسافرت ، توقيف جايدادها وانتقال سلاح بودند صورت گرفت.

اين اقدام شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصادف است با اعلام حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان که مي خواهد درکنفرانس افغانستان منعقده لندن براي حذف نام رهبران طالبان ازليست سياه ملل متحد فشار وارد کند.

کرزي اميدواراست حمايت جامعه بين المللي را براي طرحش جهت خود داري کردن طالبان ازجنگ وگذاشتن سلاحهاي شان به زمين ازطريق ترغيب آنها توسط تامين پول وکارجلب کند.

پنج تن از رهبران طالبان که نام آنها ازليست سياه ملل متحد حذف شده است عبارت اند از عبدالوکيل متوکل وزيرخارجه رژيم ساقط شده طالبان، فيض محمد فيضان معين اسبق وزارت دردوران طالبان، شمس الصفاء يک مقام پيشين وزارت خارجه ، محمد موسي معين وزارت پلان وعبدالحکيم معين وزارت سرحدات.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه تصمیم گرفت تا نام پنج تن ازرهبران طالبان را ازلیست سیاه آن موسسه حذف کند

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه تصمیم گرفت تا نام پنج تن ازرهبران طالبان را ازلیست سیاه آن موسسه حذف کند

اعلاميه سازمان ملل متحد مشعر است که عبدالحکيم ازطالبان بريده است وازماه مي سال 2007 بذدينسو والي ارزگان مي باشد. ومحمد موسي ازماه مي سال 2007 بدينسو يک عضو انتخابي ولسي جرگه ازولايت وردگ است.

يک دپلومات غربي گفته است که اين پنج تن اکنون ازجمله " طالبان معتدل " شمرده مي شوند که کرزي مي تواند با آنها مذاکراتش را شروع کند.

ليست سياه ملل متحد مطابق به فيصله نامه شماره 1267 شوراي امنيت سازمان ملل متحد جهت ديده باني از تعزيرات وضع شده عليه حاکميت طالبان درافغانستان درسال 1999 تدوين شده بود که دليل آن حمايت طالبان ازشبکه تروريستي القاعده منسوب به اسامه بن لادن خوانده شده بود.

مطابق به اين فيصله نامه لازم بود تا اعضاي ملل متحد ممانعت براي مسافرت ، توقيف داراييها وتحريم ارسال اسلحه را عليه افراد و جماعتهايي که با القاعده ، بن لادن وطالبان ارتباط داشتند، اعمال مي کردند.

برمبناي همين تصميم بود که نشست تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به رياست ارتريش از اول ماه جنوري سال 2009 بدينسو ليست نام افراد و سازمانها ي افراط گرا را دراين ارتباط نگهداري مي کند. اتريش گفته است که اين ليست شامل 500 نام مي باشد که 142 نام آن مربوط به گروههاي افراط گراي افغان مي باشد.

عبدالوکیل متوکل وزیرخارجه رژیم ساقط شده طالبان نیز درجمله کسانی است که نامهای شان ازلیست سیاه ملل متحد حذف شده است

عبدالوکیل متوکل وزیرخارجه رژیم ساقط شده طالبان نیز درجمله کسانی است که نامهای شان ازلیست سیاه ملل متحد حذف شده است

به روز سه شنبه کرزي حمايت منطقوي را دراستانبول براي تلاشهايش جهت ترغيب شورشيان براي گذاشتن سلاحهاي شان به زمين کسب کرد وآلمان وعده کرد که سربازان بيشتري به افغانستان بفرستد.

کرزي پس ازمذاکراتش با روساي جمهور ترکيه وپاکستان وهمچنان مقامات کشورهايي چون چين، ايران وروسيه ، گفته است که جنگجويان طالب ميانه رو دوباره بايد به جامعه ادغام شوند. کرزي افزوده است:" آن طالباني که جزء شبکه تروريستي يا القاعده نبوده وفرزندان سرزمين افغانستان استند وشمار آنها به هزاران هزار نفرمي رسد بايد دوباره به جامعه اذغام شوند".

دراعلاميه مشترکي که بدين مناسبت توسط کشورهاي شرکت کننده درنشست استانبول انتشار يافته است گفته مي شود که شرکت کنندگان " ازروند ملي آشتي وادغام مجدد درافغانستان به ترتيبي که رهبري وابتکارآن را افغانستان داشته باشد، حمايت مي کنند".

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: عبدالمجيد ملک

مطالب مرتبط

آگهی