1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

نامزدی مجدد انگلا مرکل برای مقام صدرات آلمان

۱۳۹۵ آذر ۴, پنجشنبه

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان برای بار چهارم خود را برای مقام صدرات آلمان نامزد کرد. مرکل به دلیل سیاست خوش آمدید برای مهاجرین در شوراش شدیدا تحت فشار قرار گرفته است و از همان آغاز حتی اعضای حزب دیموکرات مسیحی خودش بر ضد او صدا بلند نمودند. از طرف دیگر گروه های افراطی راست گرا در اروپا در حال قوت گرفتن هستند. حکومت آینده آلمان در قبال پناهجویان به ویژه پناهجویان افغان چه سیاست را در پیش خواهد گرفت؟

https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/video-36510134
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Norwegen Oslo | Thomas West, US-Sonderbeauftragter Afghanistan

توماس وست: جنگ در افغانستان دوباره شعله‌ور خواهد شد

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی