نامزدوزيران خارجه ، عدليه، کار واموراجتماعي راي اعتماد گرفتند | افغانستان | DW | 16.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نامزدوزيران خارجه ، عدليه، کار واموراجتماعي راي اعتماد گرفتند

در دور دوم اجلاس ولسي جرگه افغانستان جهت دادن راي اعتماد به نامزد وزرا، فکرمي شود صرف 6 وزيرقبول شوند.

فکر می شود بازهم ولسی جرگه افغانستان به برخی از وزرا رای اعتماد ندهد

فکر می شود بازهم ولسی جرگه افغانستان به برخی از وزرا رای اعتماد ندهد

امروز تصميم گيري درمورد دوردوم وزراي پيشنهاد شده به ولسي جرگه آغازشده است. تا اکنون فقط زلمي رسول وزيرپيشنهادي براي وزارت خارجه، حبيب الله غالب نامزد وزير عدليه وخانم آمنه افضلي نامزد وزير کار وامور اجتماعي راي اعتماد به دست آورده اند.انجنير سلطان حسين حصاري وزير پيشنهادي انکشاف شهري به دليل سن پايين ترازآنچه درقانون براي يک وزيرپيش بيني شده است، نتوانسته است راي اعتماد به دست آورد.

اکثريت وزراي پيشنهادي دور اول کابينه کرزي به تاريخ 2 ام جنوري توسط ولسي جرگه افغانستان رد شدند. ازمشخصات وزراي پيشنهاد شده جديد يکي هم حضور سه زن مي باشد. در دور دوم ، رئيس جمهور افغانستان 17 نامزد وزيرجديد را معرفي کرده است.

آگاهان امور فکرمي کنند بازهم عده اي ازوزرا نتوانند راي ولسي جرگه را حاصل کنند. برخي فکرمي کنند صرف 6 وزيرخواهند توانست راي بگيرند.

گفته مي شود که فشار ايالات متحده امريکا و سايرکشورهاي کمک کنند ، رئيس جمهور افغانستان را وادار ساخت تا وزراي پيشنهادي را هرچه زود تر به ولسي جرگه معرفي کند که تا برگزاري کنفرانس افغانستان درلندن به تاريخ 28 ام ماه جنوري ، کابينه افغانستان تشکيل شده باشد.

آژانسها/ رسول رحيم

ويراستار: ابراهيم خيل

آگهی