نامزدان هندوها در انتخابات با مشکلات روبهرو اند | افغانستان | DW | 31.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نامزدان هندوها در انتخابات با مشکلات روبهرو اند

حضور دو تن از هندوها و سيکهـها در جمع نامزدان انتخابات پارلماني، ميتواند نشانهاي از پيشرفت و نهادينه شدن فرهنگ شکيبايي در افغانستان باشد؛ اما اين دو نامزد از دامن زدن به مسايل مذهبي شاکی اند.

انار کلی هنریار، نامزد انتخابات پارلمانی افغانستان

انار کلی هنریار، نامزد انتخابات پارلمانی افغانستان

در افغانستان فرزندان هندوها و سيکهـها مانند ديگران به مکتب رفته نميتوانند. آزار و اذيت آنها توسط ديگر دانش آموزان باعث ميشود که آنها مکتب نروند. اما انار کلي هنريار به مکتب و دانشگاه رفت. او که در سالهاي اخير با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش حمايت از زنان کار ميکرد، حالا خود را در انتخابات پارلماني نامزد کرده است تا اگر به پارلمان راه يابد، بتواند گرهي از مشکلهاي هندوها و سيکهـها بگشايد.

هنريار ميگويد شهروندان هندو و سيکهـ افغانستان در ادارات دولتي حضور ندارند و آنها يک اقليت فراموش شده هستند. در گذشته فضايي براي اشتراک هندوها در سياست فراهم نبود و بخش اعظم آنها در تجارت و به خصوص عطاري مصروف هستند.

هندوها و سيکهـها نميتوانند خود را در انتخابات رياست جمهوري نامزد کنند. قانون اساسي افغانستان هرچند تا حدود زيادي تضمينکننده حقوق مساوي شهروندان است، اما براساس آن، نامزد انتخابات رياست جمهوري بايد مسلمان باشد. اوتار سنگهـ، سناتور انتصابي، تنها هندويي است که از يک سال به اين سو عضو دولت ميباشد.

اوتار سنگهـ، تنها سناتور هندوها در مجلس سنا است

اوتار سنگهـ، تنها سناتور هندوها در مجلس سنا است

پرتپال سنگهـ پال، ديگر نامزد هندوها و سيکهـها در انتخابات پارلماني ميگويد بعضا از طريق تيلفون از او سوال ميشود که يک هندو چگونه خود را در انتخابات پارلماني افغانستان نامزد کرده است؟

او ميگويد: "بسياري از مردم هستند که تيلفون ميکنند که شما از هندوستان هستيد، يا شما هندو هستيد، يا شما کافر هستيد، ليکن مستقيما کسي به ما چيزي نگفته".

" از ما تذکره و پاسپورت خواسته نشود"

احترام به حقوق شهروندي هندوها و سيکهـها، هدف اصلي هر دو نامزد اين اقليت مذهبي در انتخابات پارلماني است، تا از آنها در کشور خود شان کسي "تذکره و پاسپورت" نخواهد.

هندوها و سيکهـها ميگويند در اجراي مراسم "شمشان" (مرده سوزان) که رسم مذهبي شان است، با مشکل روبهرو هستند. آنها ميگويند ملکيتهاي شان غصب شده و در برخي مناطق، مردم به آنها به عنوان شهروندان افغانستان نگاه نميکنند. طالبان در زمان حاکميت شان گفته بودند که هندوها بايد شال زرد رنگي بپوشند تا از ديگران تفکيک گردند.

خانم هنريار ميگويد: "هندوها و سيکهـها نيز مانند ساير اعضاي جامعه ما با مشکلاتي مواجه هستند، مانند نبود امنيت شخصي هر فرد. مشکل شمشان که در اصطلاح عام هندوسوزان ميگويند و رسيدگي به ساير حقوق بشري".

هنريار ميگويد در قضيه غصب ملکيتهاي هندوها و سيکهـها با آنها در ادارات دولتي به صورت درست برخورد نميشود و در بسا موارد حق شان تلف ميگردد.

هندوها می گویند با آن ها به عنوان شهروندان افغانستان برخورد شود

هندوها می گویند با آن ها به عنوان شهروندان افغانستان برخورد شود

پرتپال سنگهـ پال ميگويد با آن که هندوها و سيکهـهاي افغانستان دوشادوش ساير افغانها در جهاد افغانستان نقش داشته اند، اما زماني که آنها از يک شهر به شهر ديگر ميروند از آنها پاسپورت خواسته ميشود. او ميگويد: "ما از اين بابت افسوس ميکنيم". او ميگويد در صورت راه يافتن به مجلس نمايندگان، در کنار حل مشکلات اقليت هندو و سيکهـها، تلاش ميکند زمينههاي کار براي افغانهاي فقير فراهم شود.

"هندويم نه هندوستاني"

خانم هنريار ميگويد با مواردي روبهرو شده که برخي از نامزدان در رقابتهاي انتخاباتي به مسايل قومي و مذهبي دامن زده اند و خواسته اند ذهنيت منفي در مورد نامزدان هندوها و سيکهـها خلق کنند.

هنريار ميافزايد: "يکي از کانديدان مرا گفته که از هندوستان حمايت ميشوم به اين خاطر که من هندو هستم؛ ولي هندي نيستم، هندوي افغان هستم. بعضي کانديدان ديگر هم براي اين که خود را مطرح کنند فکر کرده اند که از اين طريق موفق خواهند شد".

اين دو نامزد ميگويند تعداد زيادي از هندوها کارت رايدهي ندارند و زماني که براي گرفتن کارت مراجعه کرده اند براي شان فرصت گرفتن کارت مساعد نشده است.

کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي ميگويد هنوز شکايتي از نامزدان هندوها و سيکهـها دريافت نکرده است.

به گفته مسوولان اين کميسيون هيچ کس حق ندارد به دليل وابستگي نامزدان به يک قوم و يا مذهب، براي آنها مانع ايجاد کند.

حسين سيرت، کابل

ويراستار: عارف فرهمند

آگهی