نامزدان متهم به تقلب برای دفاع از خود پنج روز وقت دارند | افغانستان | DW | 17.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

نامزدان متهم به تقلب برای دفاع از خود پنج روز وقت دارند

کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي به نامزداني که متهم به تقلب در انتخابات هستند پنج روز وقت داده تا دفاعيه شان را ترتيب دهند.

نامزدان متهم به تقلب پنج روز وقت دارند تا از خود دفاع کنند

نامزدان متهم به تقلب پنج روز وقت دارند تا از خود دفاع کنند

اين کميسيون روز شنبه گفت 136 نامزد از سوي کميسيون انتخابات و 39 نامزد از سوي نهادهاي امنيتي به اتهام تقلب به کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي معرفي شده اند.

در حالي که قرار است يک شنبه نتايج ابتدايي انتخابات پارلماني اعلام شود اما کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي ميگويد پس از اعلام نتايج ابتدايي ممکن است آراي شماري از نامزدان که دست به تخطي و تقلب زده اند باطل شود.

احمد ضيا رفعت، عضو کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي ميگويد: "پس از اعلام شمارش ابتدايي انتخابات احتمال اين است که دهها نامزد ديگر به اتهام تخطي و تقلب به کميسيون شکايات انتخاباتي معرفي شوند".

نمايندگان کنوني ولسي جرگه نيز متهم اند

رفعت می گوید شکایت هایی علیه کارمندان کمیسیون انتخابات نیز وجود دارد

رفعت می گوید شکایت هایی علیه کارمندان کمیسیون انتخابات نیز وجود دارد

رفعت ميگويد در ميان نامزدان متهم به تقلب نمايندگان کنوني پارلمان و نامزدان نزديک به مقامهاي ارشد حکومتي نيز شامل اند. رفعت ميگويد: "در ميان متهماني که معرفي شده اند 25 تن از اعضاي ولسي جرگه کنوني و نيز شماري از نامزداني که وابستگي به مقامهاي ارشد دولتي دارند نيز قرار دارند".

رفعت ميگويد شکايتهايي عليه کارمندان کميسيون مستقل انتخابات نيز وجود دارد. به گفته او، اگر اتهامات عليه کارمندان کميسيون انتخابات ثابت شود، حداقل مجازات محروميت ده ساله از کار با کميسيون انتخابات است. رفعت ميافزايد در صورتي که اتهامهاي وارده بر کارمندان کميسيون و نامزدان انتخابات ثابت شود، آنها به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي ميشوند.

رفعت گفت تا ظهر روز شنبه 4567 شکايت در دفترهاي کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي ثبت شده که 54 درصد آن شکايتهاي جدي است و در صورتي که ثابت شود، ميتواند بر نتيجه آراي مراکز مشخص رايدهي تاثير بگذارد.

حسين سيرت، کابل ويراستار: عارف فرهمند

آگهی