نامزدان انتخابات افغانستان برنامه کاري ندارند | افغانستان | DW | 04.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

نامزدان انتخابات افغانستان برنامه کاري ندارند

با آن که به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري نزديک مي شويم، اما تاهنوز بسياري نامزدان انتخابات رياست جمهوري برنامه کاري مشخص ندارند.

انتخابات در افغانستان: به عوض آن نامزدان برنامه کاري مشخص و تعريف شده اي براي مردم و کشور ارايه نمايند، اغلب آن ها بيشتر به موعظه و بيان گذشته ها مي پردازند

انتخابات در افغانستان: به عوض آن نامزدان برنامه کاري مشخص و تعريف شده اي براي مردم و کشور ارايه نمايند، اغلب آن ها بيشتر به موعظه و بيان گذشته ها مي پردازند

براي آشنايي شهروندان با برنامه هاي کاري نامزدان انتخابات رياست جمهوري، ”بنياد آ رمان شهر و مرکز فرهنگي فرانسه” در کابل برنامه اي را تحت عنوان "شهروندان و کانديداهاي انتخاتي" برگزار کرده است که در آن نامزدان، برنامه کاري شان را تشريح نموده و به سوال هاي اشتراک کنندگان پاسخ مي دهند.

در برنامه اي که امروز توسط بنياد آرمانشهر برگزار شده بود، قرار بود مولانا عبدالقادر امامي غوري، عبدالسلام راکتي، ذبيح الله قاضي نورستاني و شاه محمود پوپل – چهار نامزد انتخابات رياست جمهوري برنامه هاي کاري شان ارايه نمايند. اما از اين چهار نامزد، فقط مولانا عبدالقادر امامي غوري و شاه محمود پوپل حاضر شدند و دو نامزد ديگر با آن که وعده سپرده بودند، حاضر نشدند تا به پرسش ها پاسخ بگويند. به باور صاحب نظران، نداشتن برنامه کاري و نداشتن پاسخ مناسب به مسايلي که در گذشته اتفاق افتاده و برخي از نامزدان به نحوي در آن دست داشته اند، دلايل عدم حضور برخي نامزدان در برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي بوده است. هرچند تاهنوز کمپاين انتخابات رياست جمهوري شروع نشده است، اما به باور صاحب نظران بسياري نامزدان انتخابات رياست جمهوري فاقد برنامه کاري و اهداف روشن هستند.

در برنامه امروزي بنياد آرمانشهر نيز دو نامزدي که به سخنراني پرداختند، هيچ کدام برنامه اي مشخصي براي آينده افغانستان ارايه نکردند. هرچند بسياري نامزدان از مقوله هاي چون ايجاد صلح، تامين امنيت، توسعه و وحدت ملي به عنوان خطوط کاري شان ياد مي نمايند، اما تاهنوز هيچ نامزدي به صورت روشن و تعريف شده استراتژي خود در اين خصوص را بيان نداشته است. مولانا عبدالقادر امامي غوري، يکي از نامزداني که در اين جلسه به سخنراني پرداخت، استقلال کشور و اسلام را در سرخط کاري خويش اعلام نمود. او گفت:

"به خاطر دفاع و حراست از اسلام، به خاطر احياي ارزش هاي جهاد، به خاطر تحقق آرمان شهدا، به خاطر تطبيق احکام دين و شريعت در افغانستان، به خاطر اقامه يک نظام حقيقي و واقعي اسلامي در اسلام و ثابت کردن چهره زيبا و مقبول و جهان پسند انسان پسند، نه مي گويم اسلام پسند، انسان پسند اسلام من خود را کانديد کرده ام".

شاه محمود پوپل، ديگر نامزدي که در اين جلسه به سخنراني پرداخت، به جاي بيان برنامه کاري، در مورد گذشته اش و تاکيد به اين که نظام بايد نظام خداوند باشد، سخن گفت. او که به انتقاد اشتراک کنندگان مواجه شده بود، گفت:

"چون در افغانستان يک تجاوز چتل و بي رحمانه شده بود، اين که پنج تا چتل ها در پهلوي اتحاد شوروي بودند، به اين معنا نيست که آنها تمام مردم افغانستان در پهلوي شان بودند. يا مجاهديني که در کابل آمدند، پنج تا چتل هايي که به نام مجاهدين افغانستان را ويران کردند، به معناي اين نيست که تمام مجاهدين چنين بودند".

به عوض آن نامزدان برنامه کاري مشخص و تعريف شده اي براي مردم و کشور ارايه نمايند، اغلب آن ها بيشتر به موعظه و بيان گذشته ها مي پردازند. در سخنراني اين نامزدان گذشته از اين که خطوط کاري و استراتژي روشني بيان نشد، از دموکراسي، حقوق بشر و حقوق زنان نيز حرفي به ميان نيامد. اين بي توجهي سوال هاي انتقادي برخي اشتراک کنندگان را در پي داشت. يکي از اشتراک کنندگان زن اين جلسه خطاب به نامزدان گفت:

"هيچ وقت راجع به اين فکر نکرديد که وقتي به نام خدا جهاد کرديد، وقتي که آمديد، چطور خدا را فراموش کرديد، چطور ما زنان را چور کرديد، چطور مال ما را چور کرديد، چطور شهر کابل را ويران کرديد. يک نظر به اين مي انداختيد. من هيچ در پاليسي تان نديدم که راجع به زنان و اطفال روي سرک و راجع به آنهايي باشد که فداي راکت هاي سه هزاري شماها شدند. هيچ وقت راجع به اين چيزها گپ نزديد".

در همين حال، به گفته کار شناسان يکي از دلايل بي ميلي مردم به انتخابات، نبود يک چهره محبوب، شاخص، با مديريت و مردمي است. قرار است انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي در 29 اسد سال روان برگزار شود.

عارف فرهمند، کابل

ويراستار: مبلغ

آگهی