ناروي 36 ميليون دالر به معارف افغانستان کمک ميکند | گزارش های بازسازی | DW | 06.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

ناروي 36 ميليون دالر به معارف افغانستان کمک ميکند

مقامهاي حکومت افغانستان ميگويند ناروي در نظر دارد که در سه سال آينده 36 ميليون دالر در بخش معارف افغانستان کمک کند.

نبود ساختمان برای مکتب ها، از مشکلات اساسی معارف افغانستان است

نبود ساختمان برای مکتب ها، از مشکلات اساسی معارف افغانستان است

فاروق وردک، وزير معارف افغانستان گفت ناوري از کشورهاي مهم کمککننده در بخش معارف افغانستان است. به گفته او با کمکهاي ناروي در سال گذشته پروژههايي در ولايت فارياب توسط گروه بازسازي ولايتي اين کشور تطبيق شده است.

وزير معارف افغانستان هنگام امضاي يک تفاهمنامه کمک با مقامهاي ناروي در کابل، گفت: "اين تفاهمنامه در برگيرنده 235 ميليون کرون نارويژي است که معادل 36.7 ميليون دالر امريکايي ميشود. از جمله اين مبلغ 20 ميليون کرون براي اعمار 50 باب مکتب در ولايت فارياب درنظر گرفته شده است".

به گفته وردک 215 ميليون کرون ديگر براي ارتقاي معارف، افزايش مشارکت زنان و دختران در معارف و بهبود کيفيت معارف در سطح ملي به مصرف خواهد رسيد.

فاروق وردک گفت از سال 1383 به اين سو ناروي به معارف افغانستان در حدود 18 ميليون دالر کمک کرده است. به گفته او، توسط اين کمکها حدود 127 باب مکتب و موسسههاي تعليمي اعمال ميشود و تا حال کار ساخت 109 باب مکتب تمام شده است.

هنوز در برخی مناطق افغانستان دانش آموزان در فضای باز درس می خوانند

هنوز در برخی مناطق افغانستان دانش آموزان در فضای باز درس می خوانند

وزير معارف افغانستان گفت: "توقع داريم کمکهاي ناروي به معارف افغانستان که از همه سکتورها مهمتر و مستحقتر است ادامه يابد".

کيري ايس، سفير ناروي در کابل کمک به معارف افغانستان را اولويت کشورش عنوان کرد. او گفت: "طوري که گفتم براي کشور ناروي مهم بوده و در صدر اولويت ما قرار داشته که دختران و پسران افغان به مکاتب دسترسي داشته باشند، زيرا معارف يک کليد مهم براي آينده افغانستان است".

اين درحالي است که برخي پروژههاي وزارت معارف از سالهاي گذشته همچنان نيمه کاره باقي مانده اند. يکي از شهريان مزار شريف ميگويد: "درست است که هر از گاهي تفاهمنامههايي ميان وزارت معارف و دونرها (کشورهاي کمککننده) منعقد ميگردد ولي به طور ملموس کاري صورت نگرفته است که با اين تفاهمنامهها قابل مقايسه باشد". به باور اين باشنده مزار شريف، فساد اداري باعث ميشود که بخش وسيعي از کمکهاي خارجي حيف و ميل شود و اين باعث ميشود که کمکها تاثيري بر زندگي مردم وارد نسازند.

امين بهراد، کابلويراستار: فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی