ناتو و تاجیکستان مرکز مشترک برای مبارزه با تروریزم ایجاد می کنند | افغانستان | DW | 01.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ناتو و تاجیکستان مرکز مشترک برای مبارزه با تروریزم ایجاد می کنند

نماینده ویژه ناتو درآسیای مرکزی پس از دردیدار با رییس جمهور تاجیکستان گفت، درحالی که ناتو تا برقراری صلح وتامین امنیت درافغانستان باقی می ماند، می خواهد یک مرکزمبارزه با تروریزم را درتاجیکستان تأسیس نماید.

default

رابرت سیمانز، نماینده ویژه ناتو درآسیای مرکزی، پس از دیداربا امام علی رحمان، رییس جمهوری تاجیکستان، به خبرنگاران گفت: "هدف اساسی سفرمن به تاجیکستان درواقع گسترش همکاری های ناتو با این کشوراست."

آقای سیمانزهمچنان به خبرنگاران گفت: ناتو بر اساس توافق های قبلی جامعه جهانی وافغانستان تا تأمین امنیت و برقراری صلح درآن کشور( افغانستان) باقی خواهد ماند.

نماینده ناتو درآسیای مرکزی اضافه کرد، یکی ازپیش شرط های خروج نیروهای مبارزه باتروریزم ازافغانستان رشد وتقویه نیروهای امنیتی آن کشورمی باشد.

به قول او، برنامه خروج نیروهای خارجی زمانی ازافغانستان آغازخواهدشد که ارتش ودرمجموع نیروهای امنیتی آن کشورتوانایی مبارزه باگروهای تروریستی و افراطی راداشته باشند.

رابرت سیمانز، روزگذشته دردیدار با امام علی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان پیرامون گسترش همکاری ها درعرصه های نظامی، حالت های اضطراری، مبارزه مشترک باتروریزم درمنطقه وهمچنان خنثا کردن زباله های رادیواکتیف دراین کشور گفت وگو ودرمواردی توافق کردند.

آقای سیمانز اظهارداشت؛ مسایل افغانستان ومشکلات کنونی آن کشورنیز یکی دیگرازمواردگفت وگو باآقای رحمان بود.

به گفته ی نماینده ویژه ناتودرآسیای مرکزی، دراین دیدارزمینه های همکاری درازمدت با دولت افغانستان، چگونگی مبارزه مشترک باتروریزم وتأمین ثبات و آرامش کامل در آن کشور نیزبررسی شد.

اوگفت: "ما مسایل گسترش همکاری هارا درزمینه های نظامی، مبارزه باتروریزم، ازجمله درباره تاسیس مرکزمبارزه باتروریزم درمنطقه بارییس جمهوری تاجیکستان صحبت کردیم. طبیعی است که مسایل افغانستان رانیزبررسی نمودیم و راه ها و امکانات مبارزه با تروریزم درآن کشورنیز صحبت شد." اما او درمورد راهکارهای به میان آمده توضیح بیشتر نداد.

درهمین حال تحلیلگران امورسیاسی، همکاری های جدید پیمان ناتو با تاجیکستان ، بویژه برنامه تأسیس مرکزمشترک مبارزه باتروریزم دراین منطقه را گام مهم در روابط بین دوشنبه و ناتو می دانند .قاسم بیک محمد، تحلیلگرامورسیاسی، به این باوراست که کشورهای منطقه باهمکاری ناتومی توانند از امنیت بیشتربرخوردارشوند. به گفته بیک محمد،"بصورت طبیعی همکاری های ناتودرزمینه تأمین امنیت کشورهای منطقه مؤثرخواهدبود."

رابرت سیمانز درپاسخ به پرسشی که آیا این مرکزمربوط به تاجیکستان وناتو خواهدبود و یا مرکز مبارزه باتروریزم درمنطقه، گفت:" طبعأاین موضوعیست که باید با دولت تاجیکستان هماهنگ شود، امابه نظرمن این مرکزهمکاری های منطقه ای رادرنظرخواهد داشت، زیراتروریزم مشکلات مشترک کشورهای منطقه می باشد."

حسیب دروازی، دوشنبه شهر

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی