″ناتو دل ودماغ مردم افغانستان را به دست نیاورده است″ | افغانستان | DW | 17.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

"ناتو دل ودماغ مردم افغانستان را به دست نیاورده است"

یک نظرخواهی توسط"شورای بین المللی برای امنیت وانکشاف" که به روز جمعه انتشار یافته است، نشان می دهد که اکثریت مردم در زادگاه حرکت طالبان نظرمنفی نسبت نیروهای خارجی داشته وفکرنمی کنند ناتو دل ودماغ مردم به دست آورده باشد.

default

با اینهم 55% افغانهایی که توسط شورای بین المللی برای امنیت وانکشاف مورد سوال قرارگرفته اند، براین نظراند که ناتو وحکومت افغانستان جنگ علیه شورشیان طالب را می برند.

این تفحص مبتنی بر مصاحبه هایی است که درماه گذشته با 552 مرد در ولایتهای قندهار وهلمند واقع درجنوب افغانستان که صحنه شدید ترین جنگها اند صورت گرفته است.

نورین مک دونالد، رئیس "شورای بین المللی برای امنیت وانکشاف" طی اعلامیه ای گفته است :

" ما درتشریح اهداف خود به مردم افغانستان ناکام هستیم.این امر به طور آشکاری زمینه را برای تبلیغات طالبان والقاعده علیه غرب فراهم می سازد".

نظر پرسی ازافغانها در دوساحه انجام یافته است.

- 75% کسانی که مورد سوال قرار گرفته اند معتقد اند که خارجیان به دین وعنعنات آنها احترام نمی گذارند،

-74 درصد معتقد اند که کارکردن با خارجیان غلط است،

-68 درصد معتقد اند که نیروهای ناتو از آنها حفاظت نمی کند،

-65 درصد معتقد اند که طالبان ورهبرآنها ملا محمد عمر باید به حکومت افغانستان بپیوندند.

هفتاد درصد گفته اند که عملیات نظامی اخیر درمناطق شان برای مردم افغانستان زیانبار بوده است و 59 درصد مخالف عملیات نظامی جدیدی اند که ناتو می خواهد در ولایت قندهار به راه بیاندازد.

هزاران تن ازسربازان امریکایی ، بریتانیایی وافغان امسال درعملیات مارجه واقع درولایت هلمند شرکت کرده بودند. مارجه یک پایگاه طالبان بود. اکنون ناتو آمادگی برای حمله به قندهار، زادگاه حرکت طالبان، دارد.

بیست وپنج درصد کسانی که ازآنها نظرخواهی صورت گرفته است، معتقد اند که نیروهای خارجی درافغانستان برای تامین منافع خود شان آمده اند تا افغانستان را تخریب واشغال کنند وبدین ترتیب اسلام را تخریب کنند.

یکی ازضربات به امید ناتو برای انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان دراین است که 71% کسانی که مورد پرسش قرارگرفته اند براین نظراند هرگاه نیروهای ناتو ازافغانستان بیرون روند ومسوولیت های امنیتی به حکومت افغانستان واگذار شود، طالبان درمناطقی که ازشورشیان پاکسازی شده اند، دوباره برمی گردند.

شصت ویک درصد معتقد اند که درسال گذشته شمار کسانی که به طالبان پیوسته اند افزایش یافته است، وچهارپنجم آنها گفته اند که هرگاه طالبان دوباره کنترول افغانستان را دردست گیرند، شبکه القاعده دوباره به افغانستان برمی گردد.

شصت وچهار درصد معتقد اند که مقامات حکومت افغانستان درمناطق شان با طالبان ارتباط دارند. اکثریت بزرگ پرسش شوندگان معتقد اند که هم طالبان وهم مقامات حکومت های محلی ازراه قاچاق مواد مخدر پول به دست می آورند.

این گزارش هنگامی انتشار می یابد که فقط چند روزبعد هیلاری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا ودهها تن از وزرای خارجه سایرکشورها می خواهند درکنفرانس بین المللی کابل شرکت کنند. دراین کنفرانس حامد کرزی رییس جمهور افغانستان می خواهد برای طرحش جهت تحکیم حکومتداری، امنیت ومساعدت اقتصادی، حمایت جامعه بین المللی را جلب کند.

با وجود حضور حدود 140000 سرباز خارجی ، جنگ افغانستان دربرهه حساسی رسیده است . طالبان پس ازسرنگونی شدن شان توسط تهاجم نظامی زیرفرماندهی ایالات متحده امریکا درسال 2001، اکنون بیشترازهمه اوقات دیگر نیرومند می باشند.

رویتر/ رسول رحیم

ویراستار: سید روح الله یاسر