ناتو به دنبال استراتيژي جديد براي قرن 21 | آلمان و جهان | DW | 03.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ناتو به دنبال استراتيژي جديد براي قرن 21

ناتو به حيث يک پيمان دفاعي ايجاد شده است، تا از تماميت ارضي کشورهاي عضوخويش حمايت نمايد. اما اين سازمان درحال حاضر دربيرون ازقلمرو کشورهاي عضو خود ماموريت انجام مي دهد.

هیلاری کلینتون، وزیرامورخارجه امریکا

هیلاری کلینتون، وزیرامورخارجه امریکا

هيلاري کلينتون وزير خارجه امريکا، درآخرين اظهاراتش درباره ي پيمان ناتو گفته است: "بسياري از تهديداتي که ما در برابر آن قرار داريم، ديگر به مرزها ارزش قايل نيست. بي تفاوت است که مبارزه عليه رهزنان، تروريزم و يا تسليم دهي سلاح باشد. ما بايد بخاطر آن آماده باشيم، تا در برابر خطرات جديد، بدون در نظر داشت محل موجوديت آن، مبارزه نماييم."استراتيژي جديد ناتو بايد مسووليت آن را بدوش بگيرد. البته اين نشان مي دهد که تنها راههاي نظامي کافي نيست." خانم کلينتون خواستار آن شدکه ناتو بايد مسووليت هاي ملکي را هم بر عهده بگيرد. اين امر در مأموريت افغانستان به چشم مي خورد.

کلينتون همچنان گفت: " اگر ما در مبارزه عليه شورشيان خواهان موفقيت مي باشيم، بعداً ناتوبايد ميکانيزيم بيشتري را توسعه دهد، تا از ظرفيت موجوديت کشور هاي عضو استفاده نموده بتواند."

کلينتون از ناتو و اهداف آن صريحاً پشتيباني نمود که در آن تغييري صورت نگرفته است. اين به آن معني است که وظيفه آن در پهلوي دفاع از کشور هاي عضوش، تقويت پيمان اتلانتيک شمالي و تقويت تطابق اروپايي مي باشد. وي ناتو را به حيث يکي از موفقترين پيمان هاي تاريخي خواند. کلينتون عنواني روسيه گفته است توسعه شرقي ناتو به مفهوم هیچ گونه تهديدي براي روسيه نخواهد بود. ما مي خواهيم با مسکو با کمال ميل همکاري مشترک ونزديک داشته باشيم.

وي علاوه نمود: "ايالات متحده امريکا هي چگونه نيازي را بخاطر توافقنامه هاي جديد نمي بيند. ما به اين باور هستيم که مباحثه در مورد امنيت اروپايي در چوکات ساختار هاي سازمان تأمين امنيت اروپايي و ناتو و روسيه بايد صورت بگيرد."

رابرت گيتس، وزير دفاع امريکا نيزاظهار داشت:"تهديدات در اين ميان خيلي بدتر از چند دهه قبل مي باشد." سازمان ناتو بايد به طور عاجل خويش را به مشکلات داخلي مشغول ساخته و نبايد تا به تصويب استراتيژي هاي جديد انتظار بکشد.

گيتس فقدان مالي اين پيمان را مورد انتقاد قرار داده گفت:

"از سال جاري تنها دوماه گذشته است، ولي ما قبلاً مي دانيم که ما در بودجه خويش صدها ميليون کمبود داريم. نتايج منطقي آن چنين است،که بيشتر از يک دهه بدينسو پول کم پرداخته شده است."

با وجود اولين مأموريت خارجي ناتو در خارج از ساحه اش طي پنج سال گذشته، بودجه دفاعي کشور هاي عضو اين پيمان به طور پي هم کاهش يافته است.

برگمن/ انوش

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی