ناتو ازمردم مارجه هلمند مي خواهد به هنگام عمليات نظامي درخانه هاي شان بمانند | مصاحبه ها | DW | 12.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

ناتو ازمردم مارجه هلمند مي خواهد به هنگام عمليات نظامي درخانه هاي شان بمانند

هنگامي که در روز هاي آينده هزاران تن ازتفنگداران دريايي امريکايي با براه انداختن حمله بزرگ درولسوالي پرجمعيت مارجه ازمناطق هلمند عبورمي کنند، روستاييان بايد درخانه هاي شان بمانند وآرامش شان را نگه دارند.

default

اين مطلب را نماينده غيرنظامي ناتو درافغانستان به روز سه شنبه اعلام داشته است.

نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا وناتو درنظر دارند يکي ازبزرگترين لشکرکشيهاي شان در 8سال گذشته را، براي تصرف ولسوالي مارجه براه اندازند. مارجه منطقه اي است که متشکل ازشبکه اي از کانالها دريک دشت مي باشد. درمارجه است که مزارع بزرگ ترياک وجود دارند . مارجه بزرگترين پايگاه طالبان را در ولايت بسيارخشونت خيز هلمند تشکيل مي دهد.

پس ازآنکه بارک اوباما رييس جمهور ايالات متحده امريکا دستور داد که 30000 سرباز بيشتر به افغانستان فرستاده شود، اين اولين حمله اي است که مي بايست پيش ازکاهش نقش عملياتي سربازان امريکايي درسال 2011 ميلادي کنترول حکومت افغانستان را بر مناطقي که درزيرتصرف شورشيان است ، برقرار کند.

NATO Soldaten nach Afghanistan

کشورهاي غربي اميدوار اند که موفقيت هاي نظامي امسال، جنگجويان طالب را تشويق بکند که سلاحهاي شان را به زمين بگذارند ورهبران آنها را وادار بسازد تا دعوت به مذاکره را بپذيرند.

صدها تن ازغيرنظاميان ازهلمند فرار کرده اند، اما درحالي که سطح جنگ ها بطور بي سابقه اي افزايش يافته است، بخش اعظم جمعيت هلمند که فکر مي شود حدود 100000 نفرباشد، هنوز درخود منطقه ودرخانه هاي شان مي باشند.

مارک سيدويل، نماينده غيرنظامي ناتو درافغانستان گفته است: برنامه هاي " کافي" اي روي دست است تا براي آن غيرنظامياني که فرارمي کنند، غذا وخانه داده شود. اما او ازپاسخ دادن مشرح به اين سوال خود داري کرده است که ظرفيت ناتو وحکومت افغانستان تا چه حد است وبراي چه تعداد مردم کمک مي توانند.

سيدويل، سفيرپيشين بريتانيا که هفته گذشته براي اشغال وظيفه پرقدرت نماينده غيرنظامي ناتو درافغانستان به کابل مواصلت کرده است، ضمن يک گزارش خبري گفته است :" دلايل خوبي وجود دارند که دراين مرحله عمليات درمورد اعداد وارقام دقيق چيزي نبايد گفت".

اوعلاوه کرده است: " آنچه ما مي توانيم بگوييم اينست که ما مطمئن استيم منابع کافي اي براي تهيه جا وغذا براي هرکسي که خواسته است منطقه را ترک بگويد وجود دارد".

Marder Schützenpanzer

گلاب منگل والي هلمند گفته است که تا حال حدود 164 خانواده درروزهاي اخير ازمنطقه فرار کرده اند.او گفته است : کميسيوني وجود دارد که امکان مقابله با اين بحران را دارد.

نيروهاي ناتو تصميم گرفته اند تا به مردم غيرنظامي درمارجه توصيح کنند که منطقه را ترک نگويند ودرخانه هاي شان بمانند، گرچه آنها مي گويند که نمي دانند آيا اين لشکرکشي به جنگهاي سنگيني منجرخواهد شد.

آرامش داشته باشيد درمنطقه بمانيد

سيدويل گفته است: " البته پيام ما به مردم منطقه اين است که آرامش داشته باشيد وبه هنگامي که عمليات جريان دارد درخانه هاي تان بمانيد". اوهمچنان گفت:

" ما بسياراميدواريم که مرحله نظامي عمليات به زودي و با کمترين حادثه ممکن پايان يابد. البته چنين چيزي بسيار وابسته به آن کساني است که درحال حاضر درمارجه مي باشند. انتخاب با آنها است که آيا سلاح شان را برزمين مي گذارند ويا اينکه مقاومت مي کنند".

Afghanistan US Soldaten

برعکس عملياتهاي نظامي پيشين، لشکرکشي به مارجه براي چندين ماه مدنظرگرفته شده است. قوماندانها مي گويند آنها اميدواراند که اين امر جنگجويان را ترغيب کند تا سلاحهاي شان را به زمين بگذارند و خطرتلفات احتمالي را کاهش دهد. اين درحالي است که افراد غيرنظامي اي که منطقه را ترک گفته اند مي گويند که طالبان مصروف کندن کاري اند وبراي جنگ آمادگي مي گيرند.

براد ادامس مدير سازمان ديده بان حقوق بشرگفته است: مطابق به قوانين بين المللي، نيروهاي ناتو مکلف است تا براي کساني که براثر اين لشکر کشي منطقه را ترک مي گويند، کمک هاي بشري فراهم سازد. ادامس افزوده است وقتي که آنها درمناطق پرجمعيت ازمردم محل تقاضا مي کنند که درخانه هاي شان بمانند، مسووليت مضاعفي بردوش ايشان مي افتد تا آتشباريهاي شان را کنترول کنند وازبکاربرد تاکيتک هايي خود داري کنند که مردم غيرنظامي را با خطرمواجه مي سازد.

براد ادامس گفته است:" من براين باور آنها شک دارم که مي توانند بين جنگجويان وافراد غيرنظامي فرق بگذارند. با توجه به تاريخ طولاني اشتباهاتي که به هنگام استفاده ازنيروي هوايي مرتکب شده اند، من اين قابليت آنها را مورد سوال قرار مي دهم ... آنها هرکاري که کنند مکلفيت دارند تا جان مردم غيرنظامي را حفاظت کنند و پيش بينيهاي لازم براي حالات بحراني داشته باشند... اين مسووليت آنها است... هرگاه امر بدي اتفاق بيافتد مسووليت بردوش آنها است".

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: ياسر

آگهی