ناآراميها درولسوالي نهرين گفتگوبا بصيربدروز | مصاحبه ها | DW | 30.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

ناآراميها درولسوالي نهرين گفتگوبا بصيربدروز

"گوشه اي از نامه يکي از شنوندگان ما را در مورد اوضاع در ولسوالي نهرين ولايت بغلان برايتان مي خوانم. در اين نامه آمده است که در اين اواخر نا امني، دزدي، اختطاف آشکار افراد، تهديد به مرگ، ظلم و ستم، باج گيري، قتل و غارت و مانورهاي نظامي بين گروههاي مسلح غير مسوول بوجود آمده است. اين ولسوالي مرکز مافيا و دزدان گرديده است. اين حالت در تاريخ اين منطقه بي سابقه بوده است. مردم و ساکنين اين ولسوالي از طرف شب تا پاي صبح ازخو

مردم دزدان را دستگير کردندو به پليس اطلاع دادند که بيايند اما پليس براي خود جرئت نداد که براي گرفتن دزدان درآنجا برود.

مردم دزدان را دستگير کردندو به پليس اطلاع دادند که بيايند اما پليس براي خود جرئت نداد که براي گرفتن دزدان درآنجا برود.

� ناامني بيدار هستند. "

گفتگوبا بصیربدروزاستاد دانشگاه بغلان درمورد ناآرامیها وخشونتها دراین ولایت بویژه درولسوالی نهرین:

دويچه ويله: آقاي بدروز در آغاز صحبت گوشه اي از نامه يکي از شنوندگان ما را در مورد اوضاع در ولسوالي نهرين ولايت بغلان برايتان مي خوانم. در اين نامه آمده است که در اين اواخر نا امني، دزدي، اختطاف آشکار افراد، تهديد به مرگ، ظلم و ستم، باج گيري، قتل و غارت و مانورهاي نظامي بين گروههاي مسلح غير مسوول بوجود آمده است. اين ولسوالي مرکز مافيا و دزدان گرديده است. اين حالت در تاريخ اين منطقه بي سابقه بوده است. مردم و ساکنين اين ولسوالي از طرف شب تا پاي صبح ازخوف ناامني بيدار هستند. آيا به نظر شما اوضاع واقعاً به همين شکل است يا اين شنونده ما تا حدي مبالغه کرده است؟

بصيربدروز: نه تنها مبالغه نيست بلکه چندروزپيش شب ،ساعت يک شب جنگ خونين در نهرين اتفاق افتاد -که در ارتباط به چنين وضعيت از هر دو طرف پليس مسوول است- از دو طرف هم از طرف مخالفين هم از طرف هواداران دولت سيزده تن کشته شدند. از طرف هواداران دولت يک صاحب منصب پليس به شدت زخمي شده و چهار -پنج تن ديگربه شمول برادرش کشته شدند، همچنان نفرهاي امام سوز، يکي از بانديست هاي بسيار مشهور که رابطه بسيار منظم و مشخص با رهبري پليس ولايت بغلان دارد؛ پنچ شش نفر آنها نيز کشته شدند. وضعيت در نهرين بسيار متشنج است. نقش عمده را در بي امنيتي ولسواليهاي ولايت بغلان پليس وبي کفايتي پليس دارد.

دويچه ويله: شما در مورد مخالفين حکومت و از زد و خوردهاي مسلحانه بين مخالفين و پليس صحبت کرديد، اين مخالفين کيها هستند؟

بصيربدورز: بسيار سوال بجاي کرديد. در مورد بايد دقت شود. مخالفين دولت در مناطق مختلف ولايت بغلان به جز از منطقه دند بغلان، يعني بغلان مرکزي که واقعاً طالبان و حزب اسلامي فعاليتهاي سازمان يافته دارند؛ در تمام سيزده ولسوالي ديگري در اثر بي کفايتي پليس، دزدان و رهزنان رشد نموده اند. به همين رقم ، هفته گذشته در منطقه ولسوالي خوست(خوست فرنگ)، يازده دزد را مردم دستگير کردندو به پليس اطلاع دادند که بيايند وگفتندکه دزدان را براي شما تسليم مي دهيم. اما پليس براي خود جرئت نداد که براي گرفتن دزدان درآنجا برود. بناءً مردم از نزد وارثين آنها ضمانت گرفته و دزدان را رها کردند. به همين رقم در تمام ولسواليها در اندراب، ولسوالي خوست، ولسوالي نهرين، ولسوالي برکه، ولسوالي تاله و برفک همه جا پليس از پنجاه متري قرارگاه خود بيرون رفته نمي توانند. فقط فرهنگ عالي مردم است که يکديگر خود را چور نمي کنند و نمي خورند. در بعضي جاها همچو دزدي ها بوجود آمده که درنتيجه بي کفايتي پليس را نشان مي دهد.

دويچه ويله: آقاي بدروز، اين باندهاي دزدان را که شما گفتيد، آيا رابطه با گروههاي سياسي، گروههاي متنفذين منطقه يا با گروههاي نظامي ،ارتباط دارند؟

بصيربدروز: بله صد درصد؛ اينها با بقاياي مردماني که بعد از بوجود آمدن دولت نيمه و نيم کله اي آقاي کرزي، همان موقف اولي سيطره جويانه خود را از دست دادند، فعلاًهمان دزدان در همان منطقه در منطقه نهرين به شکل از اشکال مي شودگفت اما کاملا به صورت واضح گفته نمي توانم. گرچند من مشخصاً مي دانم، اما چيزي نمي گويم و ميتوانيد شما از خود پليس پرسان کنيد. فقط سرکردگان (رهبران محلي )ديروز که مسووليت قومانداني فرقه و ولسواليها را داشتتند امروز در بي بند و باري نقش عمده را دارند . و آنها از سازمانهاي سياسي نيز رشوه مي گيرند که ما با شما هستيم.

دويچه ويله: اين سرکرده هاي ديروز که مي گوييد هدف شما از کيها است؟

بصيربدروز: همين مجاهدين ديروز که مي گويم. مسوول قومانداني فرقه نهرين، خودتان آدرس شان را مشخص مي دانيد. وقتي که مي گويم ولسوال سابق خوست و فرنگ، آدرس شان را خود تان بايد بدانيد.

دويچه ويله: آيا مردم برعلاوه اين که تا حال به ولايت شکايت کردند، آيا تا هنوز با مرکز هم در تماس شدند؟

بصيربدروز: مي خواهم بگويم از اين هم کرده بد تر؛ بي امنيتي در شهر فقط اين نيست. يک عده از روسپي هاي بسيار بدنام را قومانداني پليس در تصرف خود دارد در بعضي از دکانهايي که مي داند ؛ پليس آنها را وارد مي کند، و از رد وي پليس داخل مي شود و از مردم جزيه مي گيرند. مثلاً به طور نمونه مي گويم از يک دکاندار پرزه فروش در کنار سينماي پلخمري پانزده هزار دالر گرفتند و از يک دکاندار پل لرزانک در کنار قومانداني پليس هشت هزار دالر ميگيرد. و مثل اين صدها نفر ديگر را قيد مي کنند. پليس ولايت بغلان به جاي اين که امنيت را تامين کند، خودباعث فساد مي شود. دليل آن را نيز مي گويم؛ کساني که در رهبري ولايت بغلان توظيف شدند، من نمي دانم که دولت چه مجبوريتي دارد که اينها را بايد وظيفه بدهد. اينها درست است که در جنگهاي شمالي از جمه قهرمانهاي در دشت و بيابانها بودند، اما امروز در يک شهر کثيرالمليت ، در اين طور يک شهر و مردم با فرهنگ، توسط سه چهارنفر لا ابالي که از اداره خبر ندارند اداره مي شود که اين يک جبر است و يک ظلم است يک استبداد است که دولت مرکزي با بي کفايتي خاص بالاي مردم انجام مي دهد.

دويچه ويله: آقاي بدروز، آيا شما اين مطالب را با مقامات مسوول در ولايت و در کابل مطرح کرديد؟

بصيربدروز: از راه رسانه ها تمام مردم مي دانند . پليس اخطار داد. مردم بخاطر کشته شدن چند تن در روز سوم عيد قيام کردند. هم مردم فهميدند هم رسانه ها، اما تلويزيون پلخمري يک طرفه گپهاي آمر امنيت پليس را نشر مي کند ، اما از مردم را ني. راديو آرزو گپهاي آمر امنيت را نشر کرد اما از مردم را ني. بخاطري که از اداره پليس مي ترسند.

دولت ميداند؛ دولت از طريق تلويزيون ملي اعلان کرد اين حادثه را اما هيچکس تا به حال اين حادثه را پيگيري نکرده است.

دويچه ويله: ما هم براي اين که اين موضوع يکطرف نشود، اين اتهامات و مطالب را که شما مطرح کرديد با مقامات مسوول مطرح مي کنيم بهرصورت، و باز هم با شما و متباقي باشندگان اين ولسوالي که مي خواهند با ما صحبت کنند ، موضوع را مطرح خواهيم کرد.

بصيربدروز: همين لحظه، در ولسوالي نهرين اين وضع جريان دارد درآنجا سيزده نفر کشته شدند. آمر امنيت برود و ببيند که اين ضعف مردم است و ياضعف پليس.

دويچه ويله: يک جهان سپاس وتشکرازشما.

آگهی