«می خواهم غذاها و رسوم پخت و پزافغانستان را به جهان معرفی کنم»‌ | میدیا سنتر | DW | 22.12.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

میدیا سنتر

«می خواهم غذاها و رسوم پخت و پزافغانستان را به جهان معرفی کنم»‌

از حاجی محمد شعیب اکبری تا اکنون دو کتاب منتشر شده است. او با یادآوری از برنامه های آینده اش برمحور سنت غذا و آشپزی در افغانستان، تأکید کرد که هنر آشپزی و غذا های افغانستان از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشند. او راه اندازی برنامه های گسترده آشپزی را یکی از راه های معرفی سنت پخت و پز افغانستان به جهانیان می داند.

فایل صوتی را بشنوید 04:44

حاجی محمد شعیب اکبری نویسنده کتابهایی بر محور غذا ها و آشپزی در افغانستان، غذاهای این کشور را به چهار دسته تقسیم می کند.

غذای های بومی، محلی، سنتی و مناسبتی تقسیم می کند. حاجی اکبری به این باور است که با جمعبندی و نوشتن این آثار، از یکسو شماری از غذاهاییکه از یاد رفته اند، دوباره به سفره های مردم راه پیدا می کنند و از جانب دیگر، همچنان می توان از این طریق غذاهای مناطق مختلف افغانستان را به جهانیان معرفی کرد. بیشتر در این مصاحبه بشنوید.

Shoaib Akbari, afghanischer Koch und Autor (Akbari)

جلد یکی از کتابهای محمد شعیب اکبری

همچنین بخوانید