میلیونها پولندی امروز پای صندوقهای رای میروند | آلمان و جهان | DW | 20.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

میلیونها پولندی امروز پای صندوقهای رای میروند

پس از سقوط هواپیمای رییس جمهور پولند در ششم ماه اپریل سال روان میلادی درسمولنسک روسیه، امروز یکشبنه بیش از سی میلیون جمعیت این کشور به پای صندوقهای رای رفته، رییس جمهور جدید را برمیگزینند.

default

گفته می شود 45 در صد آرا از کوموروفسکی و 35 درصد آرا از کاژینسکی خواهد بود

با آن که فضای انتخاباتی در این کشور حاکم است، اما حادثه سقوط هواپیمای لخ کاژینسکی، هنوز از ذهن پولندیها زدوده نشده است. به گفته یواخیم ژیژینسکی، سردبیر برنامههای آلمانی رادیوی پولند، با وجود جریان غیرمعمول و آرام انتخابات، بازتاب

این رویداد محسوس است.

او میافزاید: "سساستمداران در سخنرانیهای شان در گزینش کلمات دقت دارند و در این انتخابات مثل کارزار انتخاباتهای دیگر، لحن تندی ندارند. آنها به یکدیگر توهین نمیکنند. فضای آرامی حاکم است با آنکه کمی تشنج احساس میشود، زیرا این انتخابات، نتخابات مهمی است".

سانحه سمولنسک نه تنها فضای سیاسی را تغییر داد، بلکه موضوعات انتخاباتی نیز به گونهای دیگر است.

محبوبیت لیخ کاژینسکی، رییس جمهور محافظه کار پولند، در همه پرسیهای پیش از این رویداد تا پایینترین سطح سقوط کرده بود. بنابراین انتخاب مجدد وی چندان قابل پیشبینی نبود. اما مرگ نا به هنگام و اسفبار وی وضعیت را متغیر ساخت. نکتهای که یارو سلوو کاژینسکی، برادر دوگانگی وی و رهبر جناح مخالف بدان خوب وقوف داشته و میدانست که میشود از آن استفاده برد.

اکنون وی با این دلیل که فعالیتهای برادر فوت شدهاش را میخواهد به پایان برساند، خودش را نامزد این انتخابات نمود و در کمتر از چند هفته به صورت چشمگیری پیشی گرفت.

همچنان حزب محافظه کار "حق و عدالت" کارژینسکی توانست توجه رایدهندگان را به خود جلب کند.

اکنون براساس یک همه پرسی فاصله میان برونیسلاو کوموروفسکی، نامزد حزب بر سر اقتدار لیبرال و یارو سلاو کاژینسکی، از 20 درصد تا حد 7 درصد کاهش یافته است. به این مفهوم که وی به تناسب گذشته اکنون از هواداران بیشتری برخوردار است.

به قول یوآخیم زیژینسکی، یک تن از خبرنگاران وارسا "بنا بر یک نظرخواهی عمومی، مردم روز تا روز بیشتر به یارو سلاو کاژینسکی گرایش مییابند و این نه به این دلیل است که او از جناح مخالف، یعنی حزب حق و عدالت است، بلکه بیشتر به دلیل این که مردم دوست دارند در یارو سلاو کاژینسکی برادرش لخ کاژینسکی را ببینند".

براساس همهپرسیهای اخیر، گمان میرود که در انتخابات امروز 45 در صد آرا از کوموروفسکی خواهد بود و35 درصد آرا را نیز کاژینسکی به خود اختصاص خواهد داد.

افزون بر این، به هر پیمانه که مردم در این انتخابات کمتر شرکت کنند، به همان اندازه کاژینسکی برد بیشتری خواهد داشت.

ژیژینسکی، خبرنگار در پولند میگوید: "ما امروز یکشنبه میبینیم که کی برنده خواهد شد. اما به یک نکته باور دارم و آن این که انتخابات به دور دوم کشانده خواهد شد و برندهای با اکثریت آرا نخواهیم داشت".

براساس همهپرسیها، 59 درصد رای دهندگان میخواهند به برونیسلاو کوموروفسکی ری بدهند.

اما اینکه یاروسلاو کاژینسکیی پیش از این نه چندان محبوب، اکنون تا اینجا رسیده است، بیشتر مرهون اوضاع میباشد و یکی از نکات امیدوارکننده برای انتخابات مهمتر پارلمانی سال 201.

دودیک بارتوس/ نادیه فضل

ویراستار: عارف فرهمند

مطالب مرتبط