میلیاردها انسان به کارهای شاقه مجبور می شوند | آلمان و جهان | DW | 27.05.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

میلیاردها انسان به کارهای شاقه مجبور می شوند

گزارش 2014 سازمان جهانی کار یک تصویر بسیار دلگیر را بیرون داده است: در سراسر جهان، بیش از یک میلیارد انسان در کارهای با دستمزد بسیار اندک مصروف اند. با این هم در بسیار کشور های جهان طبقه متوسط جامعه ​​در حال رشد است.

طبق معلومات سازمان ملل، بیش از نصف نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، در مشاغل کم درآمد، بدون حفاظت کاری کافی، بدون قرار داد کار و بدون تامین اجتماعی، مصروف اند. سازمان بین المللی کار در ژنیو گزارش داده است که در کل حدود 1.5 میلیارد انسان در کشورهای فقیرمعیشت زندگی شانرا از طریق کار های روزمزد و یا کارهای مخاطره آمیز دیگر، بدست می آورند.

مزد روزانه پایین تر از خط فقر قرار دارد

حدود 840 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه باید با دستمزد کمتر از دو دالر امریکایی، که زیر خط فقر قرار دارد، روز گار شان را بگذرانند. در گزارش 2014 سازمان بین المللی کار آمده است که در پنج سال آینده، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد، زیرا 200 میلیون نیروی جوان بشری به بازار های کار مراجعه می کند. در شمال افریقا و کشور های شرق میانه از هر سه جوان یکی آنها بدون شغل اند. در بین زنان جوان میزان بیکاری به 45 در صد می رسد.

به اساس این گزارش، در کشورهای جنوب صحرای افریقا و جنوب آسیا، بیش از سه چهارم کارگران مجبور به پرداختن به کار های شاقه و خطر ناک اند. گوی ریدر، رئیس عمومی سازمان جهانی کار از یک " دایره شیطانی" صحبت کرده و انتقاد می نماید که کار های غیر مولد، دستمزد ناچیز، عدم آموزش های حرفه یی و عدم مراقبت های صحی هنوز هم تعیین کننده زندگی شمار بسیار زیادی از انسان ها است.

انسان ها حق داشتن "کارهای شایسته" را دارند

رئیس سازمان بین المللی کار خواستار یک استراتژی جهانی است تا از این طریق تا حد ممکن مردان و زنان زیادی بتوانند به شرایط کاری بهتری دسترسی پیدا کنند. ریدر، می افزاید که انسان ها حق داشتن "کار شایسته" با دستمزد مناسب را دارند. او به این نظر است که کشورهای مربوط باید زمینه "کارهای با کیفیت" را فراهم سازند و این اطمینان را ایجاد کنند که اتحادیه های کارگری از منافع کارگران حفاظت می کنند.

اما او همچنین تاکید می کند که پیشرفت های قابل توجهی در کشورهایی مانند سنیگال، ویتنام و تونس وجود دارند. طبقه متوسط ​​جامعه در حال رشد است و در دهه های اخیر کارهای با کیفیت بالا ایجاد شده است.

سازمان بین المللی کار در ژنیو در سال 1919 میلادی تحت تاثیر جنگ جهانی اول برای ترویج عدالت اجتماعی در سراسر جهان تاسیس شد. در این سازمان ویژه سازمان ملل متحد، نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت ها با هم مشترکاً کار می کنند.

DW.COM

آگهی