مک کریستل: اعزام سربازان بیشتر به تامین صلح کمک می کند | آلمان و جهان | DW | 25.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مک کریستل: اعزام سربازان بیشتر به تامین صلح کمک می کند

جنرال ستنلی مک کریستل فرمانده نیروهای ناتو درافغانستان فکرمی کند با افزایش نیروهای نظامی که قرار است درافغانستان صورت گیرد امکان رسیدن به صلحی با نیروهای تندرو طالبان میسرگردد.

جنرال ستنلی مک کریستل فرمانده نیروهای ناتو درافغانستان

جنرال ستنلی مک کریستل فرمانده نیروهای ناتو درافغانستان

مک کریستل ضمن مصاحبه ای با روزنامه "فایننشل تایمز" به روز دوشنبه گفته است که می خواهد با اعزام 30000 سرباز امریکایی دیگر به افغانستان که تا تابستان آینده صورت خواهد گرفت، امنیت همه افغانستان را ازپایگاههای طالبان درجنوب کشور گرفته تا کابل تامین بکند. جنرال کرستل افزوده است که شورشیان باید آنقدر تضعیف گردند که رهبران شان آماده برای یک توافق صلح گردد.

مک کریستل درمورد این سوال که آیا او فکرمی کند که رهبر طالبان درحکومت افغانستان شرکت کرده بتواند، گفته است:" من فکرمی کنم هرافغان که به آینده نظر داشته باشد نه به گذشته می تواند نقشی داشته باشد".

فرمانده کل نیروهای ناتو درافغانستان ازکنفرانس افغانستان درلندن که قرار است به تاریخ 28 ام ماه اکتوبر دایرگردد انتظار دارد تا جامعه بین المللی مکلفیتهایش را برای عملیات درافغانستان تجدید کند.

.

درحال حاضر 113000 سرباز خارجی درافغانستان حضور دارند. روزنامه بریتانیایی " تایمز " به روز دوشنبه ازپیش نویس گزارش نهایی درکنفرانس لندن نقل کرده است که این نیروهای بین المللی دست کم برای سه سال دیگر باید درافغانستان بمانند.بنابراین سند به نیروهای امنیتی افغانستان " بین سه تا پنج سال فرصت داده می شود" تا مسوولیت تامین امنیت کشورشان را خود به تنهایی بردوش گیرند. مطابق به این سند قرار است، برنامه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای ادغام مجدد طالبان میانه رو به جامعه افغانستان با صرف صدها ملیون پوند مورد حمایت قرار گیرد.

فرانس پرس/ رسول رحیم

ویراستار: رتیبل آهنگ

آگهی