مکتب متوسطه بهارک در ولسوالي سانچارک افتتاح شد | گزارش های بازسازی | DW | 14.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

مکتب متوسطه بهارک در ولسوالي سانچارک افتتاح شد

تعمير اين مکتب که داراي 6 صنف درسي است، از طرف اکويب يا ارتقاي ظرفيت معارف به صورت پخته واساسي اعمارشده است.

اين بيست ودومين تعميري مکتب است که درطي سال جاري درولايت سرپل افتتاح مي شود

اين بيست ودومين تعميري مکتب است که درطي سال جاري درولايت سرپل افتتاح مي شود

به گفته مسوولان رياست معارف ولايت سرپل، حدود 48000 هزاردالرآمريکايي براي ساختن اين تعمير به مصرف رسيده است. اين تعمير گنجايش 500 شاگرد را دردوتايم درسي دارا است. سميع الله شاگرد صنف هفتم اين مکتب مي گويد:

" تعميرکه ساخته شده درحدود 80 درصد از مشکلات ما را رفع مي کند. پيش از اين فرش يا چوکي نداشتيم به اجبار روي آفتاب درس مي خوانديم ."

کفايت الله سرمعليم اين مکتب به صداي آلمان گفت:" اين مکتب با آنکه مشکلات شاگردان ما را مرفوع مي سازند، ولي هنوزهم ديواراحاطه، آب صحي، تشناب ندارد . ما با هزينه اي که دراختيارداشتيم، صرف تعميرمکتب ساخته شده است."

براي رفع اين مشکل انجنيراحمد جاويد، ريس احيا وانکشاف دهات اين ولايت وعده کرد تا ديواراحاطه، چاه آب صحي و سايرنيازمنديهاي شاگردان مکاتب اين ولايت را مرفوع سازد.

اين بيست ودومين تعميري مکتب است که درطي سال جاري درولايت سرپل افتتاح مي شود، عبدالغفورسرپلي، رييس معارف اين ولايت مي گويد: "با آنکه طي سال هاي اخير تعميرهاي زيادي براي مکاتب ساخته شده است ولي هنوزهم به تعداد 28 باب مکتب فقط در ولسوالي سانچارک فاقد تعميراست."

ازجمله مشکلات ديگري شاگردان معارف ولايت سرپل نبود، معلمين مسلکي است، باشندگان اين ولايت مي گويند، دولت همانطوريکه روي کميت کارمي کند، روي کيفيت درسي شاگردان نيز توجه داشته باشد.

گفته مي شود، درمجموع 24000 هزارشاگرد دختروپسر در ولسوالي سانچارک مشغول فراگيري آموزش اند. ولسوالي سانچارک از جمله ولسوالي هاي پرنفوس ولايت سرپل محسوب مي شود که کمتراز 40 کلومتر از مرکز ولايت فاصله دارد.

سيدکريم جاويد، سرپل

ويراستار:مبلغ

آگهی