مژده: از نشست مالديو نبايد نتيجهاي را انتظار داشت | مصاحبه ها | DW | 22.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

مژده: از نشست مالديو نبايد نتيجهاي را انتظار داشت

قرار است اين هفته، نشست مخالفين حکومت در مالديو، توسط همايون جرير، داماد گلبدين حکمتيار برگزار گردد.

وحیدالله مژده کارشناس سیاسی افغانستان

وحیدالله مژده کارشناس سیاسی افغانستان

قبلا نيز نشست مشابهي با اشتراک تعدادي از نمايندگان شوراي ملي، در مالديو برگزار شده بود.

سيامک هروي، يکي از سخنگويان رييس جمهور حامد کرزي ميگويد، حکومت در اين نشست نه نمايندهاي دارد و نه سازماندهندهي آن است.

با اين وجود، تحليلگران معتقد اند که اين نشست، نتايجي در روند مصالحه با طالبان و حزب اسلامي ندارد.

تعدادي به اين نظر اند که ممکن است اين نشست تلاشهاي حزب اسلامي به رهبري حکمتيار براي مصالحه باشد، اما وحيد مژده، تحليلگر مسايل سياسي کشور، معتقد است که همايون جرير با آنکه ارتباط خانوادگي با گلبدين حکمتيار دارد، اما نميتواند از حزب اسلامي نمايندگي کند. در ترکيب هياتي که قبلا از سوي حزب اسلامي به رهبري گلبدين حکمتيار به کابل آمده بود، همايون جرير نقشي نداشت.

مژده نشست مالديو را مشابه کنفرانس قبرس ميداند که پيش از يازدهم سپتامبر سال 2001، برگزار شد اما نتيجهاي در پي نداشت.

مژده معتقد است که هدف از راهاندازي اينگونه نشستها، بيشتر از اين که دست يافتن به توافقي در مورد مصالحه باشد، مطرح شدن سازماندهندگان آن است؛ زيرا به گفتهي مژده، گردانندگان نشست مالديو معتقد اند که سرانجام خارجيها مشکل افغانستان را از راه نظامي حل کرده نميتوانند و در يک توافق با مجموع طرفها، به مشکل افغانستان خاتمه خواهند داد.

مژده افزود: "فکر ميکنم هدف اين است که اين جلسات با وجودي که ميدانند به نتيجه نميرسند، ادامه پيدا کند، اما بالاخره آنها ميدانند که مسالهي افغانستان از راه جنگ حل نميشود و خارجيها بالاخره ميخواهند يک روز تمام جناحها و تمام اطراف قضيهي افغانستان را باهم جمع بکنند به شمول طالبان و حزب اسلامي، و در آن زمان اينها ميخواهند که به عنوان يک طرف مطرح باشند".

به اين ترتيب، مژده معتقد است که هدف سازماندهندگان نشست مالديو اين است که اين مساله را زنده نگهدارند و ادامه بدهند تا چيزي به عنوان "نشست مالديو" در اذهان باقي بماند و بتوانند نقشي در توافقات احتمالي آينده، داشته باشند.

با اين وجود، مژده معتقد است که اين حرکت، به هيچ عنوان نميتواند يک حرکت صرفا افغاني باشد. به گفتهي وي، جهتها و حلقههاي بيروني براي تمويل آن وجود دارند. زيرا او معتقد است که افراد نميتوانند نشست پرهزينهاي چون نشست مالديو را تمويل کنند: "من به هيچ صورت باور ندارم که اين کار فقط و فقط يک حرکت افغاني باشد و پشت سر کدام دستي، براي تمويلاش وجود نداشته باشد".

به گفتهي مژده، کنفرانس قبرس قبل از يازدهم سپتامبر سال 2001 از سوي ايران تمويل ميشد، اما معلوم نيست که نشست مالديو، از سوي کدام کشور يا گروهي، تمويل ميگردد.

هرچند که از تلاشهايي براي مصالحه و مذاکره با طالبان و حزب اسلامي در بيرون از کشور هر ازگاهي صحبت ميشود، اما تاهنوز اين نشستها، نتايجي در قبال نداشته است. قرار است در اخير هفتهي جاري، جرگهي مشورتي صلح در کابل داير گردد و در آن، ميکانيزم مصالحه با طالبان و حزب اسلامي، مورد موافقه قرار گيرد.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی