موگابه مي خواهد بازهم برقدرت بماند | آلمان و جهان | DW | 08.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

موگابه مي خواهد بازهم برقدرت بماند

روبرت موگابه رئيس جمهورزيمبابوي سعي مي کند تا با بيرون راندن زمين داران سفيد پوست، امکان پيروزي خود را در دور دوم انتخابات رياست جمهوري پيش رو بالا ببرد. نتايج انتخابات رياست جمهوري در 29 مارچ تا هنوز اعلام نشده است.

موگابه با دعوتهایش طرفدارانش را دوباره بسیج می کند

موگابه با دعوتهایش طرفدارانش را دوباره بسیج می کند

مورگان تسوانگيري رهبر مخالفان از جامعه جهاني تقاضا کرد تا مردم زيمبابوي را مورد حمايت قرار دهند. چنين به نظر مي آيد که روبرت موگابه قدرتمند 84 ساله زيمبابوي مصمم است تا با اعمال قهر، از قدرتش دفاع بکند. او بار ديگر نيروهاي ضربتي ويژه اش را وادار به اشغال مزارع سفيد پوستان کرد. همانند تصرف خونين زمين هاي آنان در سال 2000 ، هدف موگابي اين نيست که دهقانان بي زمين سياه پوست صاحب زمين گردند، بلکه منظور فقط و فقط نگهداري قدرت خود وي است.

زنان کشاورز درچکگتو ی زیمبابوی

زنان کشاورز درچکگتو ی زیمبابوی

نظر به گزارش اتحاديه دهقانان، از آخر هفته گذشته حد اقل به تعداد 15 بخش از زمين هاي شهروندان سفيد پوست به تصرف نيروهاي ويژه امنيتي درآمده است.

نيرو هاي پليس با احتياط مداخله مي کنند، زيرا امر بسيج کردن نيروهاي ويژه از بالا ترين مقام کشور صادر گرديده است. موگابه دست به قمار نژاد گرايانه زده است، او سياست اپارتايد يا تفکيک نژادي را عليه سفيد پوستان اعمال مي کند. شاهدان عيني حتي از بسيج کردن نيرو هاي نظامي گزارش مي دهند.

از زماني که موگابي از طرف دفتر سياسي حزبش براي دور دوم انتخابات حمايت به دست آورده است، و حزب او با قاطعيت از او پشتيباني مي کند، وضعيت در کشور تغيير کرده است. تريور نکوبي، ناشر نيرو هاي مخالف در زيمبابوي مي گويد:

"وحدت در جناح موگابه قوت گرفته است. بسياري از اعضاي حزب بازاينکه درانتخابات شکست خورده اند؛ شوک زده و يأس زده شده بودند . اما حالا طرحي وجود دارد که آنان در دور دوم انتخابات چگونه پيروز گردند. و آنها تمام تلاش هاي شان را خواهند کرد تا اين بار برنده شوند."

دادگاه عالي پيش از آن در شهر حراره بار ديگر تصميم خود را جهت اعلام نتايج انتخابات به تعويق انداخت. مخالفان مي خواهند که کميسيون دولتي را مجبور سازند تا نتايج را به زودي اعلام بکند.

تسوانگرای رهبر گروههای مخالف حکومت درزیمبابوی

تسوانگرای رهبر گروههای مخالف حکومت درزیمبابوی

مورگان تسوانگيري رهبر مخالفين سعي مي نمايد تا در افريقاي جنوبي حمايت به دست آورد. اما مضمون گفتگويش تا هنوز در دسترس نيست. او پيش ا ز آن از ايالات متحده امريکا، افريقاي جنوبي و بريتانيا تقاضا کرد تا بر موگابه فشار وارد کنند. اما تبوبکي رئيس جمهور ميانجي ازافريقايي جنوبي اين تقاضا را رد مي کند. او چند روز قبل در لندن اظهار داشت:

"ما از جريان انتخابات بسيار راضي هستيم، نمي توان از آ ن انتقادي کرد."

به اين ترتيب نيرو هاي مخالف در زيمبابوي آهسته آهسته وسايل فشار را از دست مي دهند. موگابه تلاش هاي ميانجي و نزديکي با نيرو هاي مخالف را با غرور رد مي کند. کشور از نگاه سياسي به بن بست رسيده است. اين را کريس مارولينگ از انستيتوت مطالعات امنيتي در افريقاي جنوبي نيز بيان مي کند. او مي گويد:

"مشکل اين است که يا موگابه و يا تسوانگيري به عنوان نجات دهنده کشور نگريسته مي شوند. اما مسأله اين است که بايد ساختار ها را تغيير داد، اعتماد را به ساختار هاي دموکراتيک به وجود آورد. نهاد قضايي از سال هاست که از ميان رفته است. زيمبابويي ها به که بايد اعتماد کنند؟ بايد به رابطه ميان دولت و مردم را به صورت تازه نظم داد."

با وجود آن مارولينگ مطمئن است که زمان اقتداردولت حزب موگابه به سر آمده است. اما تصاحب زمين هاي سفيد پوستان حکايت از امر نامطلوبي دارد. ديکتاور 84 ساله در روزنامه دولتي "ده هارلاد" مردم را به دفاع زيمبابوي فراخوانده است. اين گونه فراخواني ها همواره زمينه مساعدي بوده است براي جلب حمايت طرفداران اين ديکتاتور.

آگهی