موگابه: از غرب هراسی نداريم، اما آمادۀ مذاکره با مخالفين هستيم | آلمان و جهان | DW | 27.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

موگابه: از غرب هراسی نداريم، اما آمادۀ مذاکره با مخالفين هستيم

دور دوم انتخابات رياست جمهوری صبح امروز جمعه به وقت محلی در کشور افريقايي زيمبابوی آغاز شده است.

موگابه: در انتخابات مفوق خواهيم بود

موگابه: در انتخابات مفوق خواهيم بود

مراکز رای گیری در سرتاسر زيمبابوی در حالی دروازه های خود را به روی رای دهندگان باز کرده اند که سازمان ملل متحد و از همه پيشتر کشور های بزرگی چون ايالات متحده امريکا، انگلستان، فرانسه و افريقاي جنوبی از رابرت موگابه، رئيس جمهور برحال باربار تقاضا نموده بودند تا دور دوم انتخابات را به تعويق بياندازد.

اما موگابۀ 84 ساله که يگانه نامزد اين انتخابات ميباشد، خواسته های جامعه جهانی را رد نموده و در جواب گفته است که زيمبابوی به هيچ حکومت در جهان اجازه نميدهد تا در امور داخلی اين کشور مداخله کند. او فرار مورگان تسوانگيرای رهبر حزب مخالف و رقيب پر نفوذ خود را به سفارت هالند، دال بر وابسته گی اين سياستمدار به کشور های غربی خوانده است. رئيس جمهور زيمبابوی گفته است، زمانيکه رقبای او بجای شرکت در انتخابات به سفارتخانه های کشور های خارجی پناه ميبرند و او الزاما ً يگانه نامزد در انتخابات باقی ميماند، تقصير او نيست.

ساعت ها انتظار در صف برای دادن رای

ساعت ها انتظار در صف برای دادن رای - يک حوزۀ رای دهی در هراره

در اين ميان موگابه که از تقريبا ً 30 سال به اين سو قدرت سياسی-نظامی زيمبابوی را در دست گرفته است برای بار نخست از آمادگی حکومتش برای همکاری با احزاب مخالف سخن گفته است: "ما حاضر خواهيم بود تا به پيشنهادهای مخالفين گوش بدهيم و بدون فخرفروشی و تکبر با آنها داخل مذاکرات گرديم."

کارشناسان امور سياسی که تا به حال چنين حرف هایی را از زبان رئيس جمهور بر حال زيمبابوی نشنيده بودند، به اين باور اند که موگابه، حالا که برد در انتخابات را يقين دارد، ميخواهد نشان بدهد که به حيث يک دمکرات پابند به اصول، آمادگی برای تقسيم قدرت را دارد.

اما مورگان تسوانگيرای که از چند روز به اين سو تنها در صحن حويلی سفارت هالند ديده شده است، با ابراز ناباوری به سخنان رقيبش گفته است: "اگر موگابه واقعا ً خواهان همکاری با مخالفان ميبود، پس بايد از برگزاری انتخابات صرف نظر ميکرد. انتخاباتی که هم ازطرف احزاب مخالف و مردم زيمبابوی وهم از جانب جامعۀ جهانی به رسميت شناخته نمی شود."

تسوانگيرای: اين انخابات را به رسميت نمی شناسيم

تسوانگيرای: اين انخابات را به رسميت نمی شناسيم

طوريکه ديده ميشود موگابه و هوادارانش به سخنان "سياست مدار که از پشت ديوار های سفارتخانه های خارجی" حرف ميزند، ارزش زياد قايل نيستند. به گفتۀ مقامات رسمی حکومت حراره، برگزاری انتخابات بنابر تصميم ملت گرفته ميشود و نه سياستمداراني که هراس از شکست در مبارزات سياسی را دارند.

در عين حال گفته ميشود که طرفداران موگابه بيشتر از او خواهان حفظ ساختار های سياسی برحال در زيمبابوی ميباشند. آنها قصد تقسيم قدرت و امتيازاتشان با احزاب مخالف را ندارند.

قرار است تا نتايج دور دوم انتخابات به روز دوشنبه هفتۀ آينده رسما ً اعلام گردد. البته، قبل بر آن، همه حدس ميزنند که رئيس جمهور آينده، همان رئيس جمهور گذشته خواهد بود.

آگهی