مولر: از کمک های انکشافی به عنوان ابزار فشار کارگرفته نشود | مهاجرت به اروپا | DW | 12.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مولر: از کمک های انکشافی به عنوان ابزار فشار کارگرفته نشود

گرد مولر وزیر امور انکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان این طرح را رد کرد که براساس آن باید از کمک های انکشافی به عنوان ابزار فشار کارگرفته شود تا بتوان پناهجویان قبول ناشده را سریع تر از آلمان خارج کرد.

Entwicklungsminister Gerd Müller im Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

گرد مولر وزیر انکشاف و همکاری های اقتصادی در عراق

گرد مولر وزیر انکشاف و همکاری های اقتصادی گفت که کمک های انکشافی را با مساله همکاری کشور های مبداء در پذیرش مهاجران رد شده، نباید وابسته کرد. او در گفتگو با روزنامه "فرانکفورته الگماینه سایتونگ" گفت: "من این وابستگی را رد می کنم؛ این طرح غیر سازنده خواهد بود."

مولر به این وسیله علیه دیدگاه یواخیم هرمن وزیر داخله بایرن و میشائیل کرچمر نخست وزیر زاکسن موضع گیری کرد. هردو سیاست مدار پیشنهاد کرده بودند که باید کمک های انکشافی به کشور های مبداء مهاجرین را متوقف کرد، در صورتی که آنها در مورد اخراج پناهجویان همکاری نکنند.

کرچمر گفته بود: "ما نمی توانیم از یک طرف کمک های انکشافی پرداخت کنیم و از جانب دیگر این کشور ها پناهجویان شان را دوباره نپذیرند."

اما وزیر انکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان با این پیشنهاد موافق نیست. او گفت کاهش کمک های انکشافی، فقط انسان های بیگناه را متاثر می کند؛ به طور مثال آلمان تدابیر کمکی را در موصل عراق برای آب آشامیدنی صدها هزار انسان فراهم کرده است و ۱۸۰ مکتب را برای بیش از ۱۰۰ هزار کودک بازسازی کرده است.

مولر این سوال را مطرح کرد: "آیا من باید لوله آب را برای آنها دوباره قطع کنم تا به این وسیله مردم تشنگی بکشند؟ آیا من باید مکاتب را دوباره بسته کنم؟ آیا من باید کودکان را مجازات کنم برای این که با عراق تاهنوز توافقنامه ای برای برگشت مهاجرین اش وجود ندارد؟"

 مولر به این اشاره کرد که دقیقاً کمک های انکشافی در محل مانع آن می شود که انسان ها به سوی آلمان فرار نکنند. اگر ما کمک های انکشافی را کاهش دهیم، در این صورت ما در این جا به زودی مهاجرین بیشتری خواهیم داشت.

kna/si/hm