موضوع عمده در پارلمان: افزايش نيروي نظامي آن کشور در افغانستان | افغانستان | DW | 25.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

موضوع عمده در پارلمان: افزايش نيروي نظامي آن کشور در افغانستان

وزیر خارجۀ آلمان: "آنجا که امنيت وجود ندارد، در آنجا نيز ترس و هراس رشد مي نمايد، و آنجا که ترس رشد مي کند، آنجا اميد ميميرد."

مسالۀ افغانستان در پارلمان آلمان، فرانس یوزیف یونگ وزیر دفاع

مسالۀ افغانستان در پارلمان آلمان، فرانس یوزیف یونگ وزیر دفاع

در پارلمان آلمان امروز چهار شنبه بازسازي افغانستان موضوع عمدۀ بحث بود: افزايش سربازان آلماني در افغانستان از 3500 به 4500. دفاع از آن زير عنوان "مرز بالاي افزايش" براي واحد نظامي ارتش آلمان در افغانستان به عهدۀ فرانک شتاين ماير وزير خارجۀ آلمان بود.

شتاين ماير در بيانيۀ حکومتي خود در در حضور نمايندگان پارلمان اظهار داشت که بدون يک فضاي با امن در افغانستان نمي توان کار باز سازي را در آنجا انجام داد، چيزي که در در مرکز فعاليت ها و مسووليت آلمان قرار د ارد. او تاکيد کرد:

"آنجا که امنيت وجود ندارد، در آنجا نيز ترس و هراس رشد مي نمايد، و آنجا که ترس رشد مي کند، آنجا اميد ميميرد."

طرح اين افزايش بايد در خزان همين سال مورد راي گيري نمايندگان پارلمان قرار گيرد.

وزير خارجۀ آلمان همزمان از نمايندگان مردم در پارلمان تقاضا کرد که به امور زراعتي در افغانستان توجه زياد مبذول د ارند. بايد در افغانستان شرايطي را آماده ساخت که زرع غله جات در آنجا براي دهقانان و مردم بيشتر از زرع خشخاش سودمند باشد، زيرا افغانستان بزرگترين توليد کنندۀ خشخاش است که از آن هيروين ساخته مي شود.

شتاين ماير به تغييرات مثبت در افغانستان بعد از سرنگون کردن رژيم سرکوبگرانۀ طالبان نيز اشاره کرد که مي توان به آن افتخار کرد. اعمار سرک ها با 13000 کيلو متر و بازسازي 3500 مکتب و پاک کردن 8 ميليون ماين از جملۀ اين تغييرات مثبت است.

شتاين ماير گفت که اين نيز بسيارمهم است که پليس و ارتش افغانستان در موقعيتي قرار گيرد که به دفاع و حفظ امنيت کشور شان قادر باشند. حضور نظامي آلمان در افغانستان ضروري است، اما هدف بايد اين باشد که روزي ديگر به وجود آنان افغانستان نيازي نباشد.

آگهی