موضوعات مورد بحث وزير خارجه آلمان در امريکا چه خواهد بود؟ | آلمان و جهان | DW | 03.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

موضوعات مورد بحث وزير خارجه آلمان در امريکا چه خواهد بود؟

موضوعات مورد بحث براي هردوي آنها خيلي زياد است: از تغيير اقليم گرفته تا تأمين انرژي، عراق، افغانستان و بحران اقتصادي جهاني و اجلاس سران ناتو در ماه اپريل.

شتاین مایر با اوباما در برلین

شتاین مایر با اوباما در برلین

چنين مي نمايد که فرانک والتر شتاين ماير خيلي مايل است تا با اساسات سياست جديد خارجي ايالات متحده امريکا دقيقا ً آشنا گردد. با وجوديکه بروز شنبه آينده جوبايدن معاون جديد رياست جمهوري امريکا در کنفرانس امنيتي مونشن بيانيه اي را در همين مورد ارائه خواهد نمود، شتاين ماير بخاطر بازديد کوتاه با حتمايش هيلري کلینتون عازم سفر به امريکا شد؛ زيرا به قول شتاين ماير، موضوعات جاري مطرح بين المللي، خواستار يک توافق فوري و نزديک ميان ايالات متحدۀ امريکا و اروپا ميباشد. ينز پلوتنر سخنگو در امور خارجه در بارۀ اين ديدار چنين گفت:

"هردوي آنها نخست باهم غذا صرف مي کنند که بعد از آن مذاکرات مفصل هيئت هاي هردو جانب صورت خواهد گرفت."

موضوعات مورد بحث براي هردوي آنها خيلي زياد است: از تغيير اقليم گرفته تا تأمين انرژي، عراق، افغانستان و بحران اقتصادي جهاني و اجلاس سران ناتو در ماه اپريل. از حلقات هيئت همچنان چنين بگوش ميرسد که شتاين ماير ميخواهد بخاطر رفع کشيدگي روابط ميان امريکا و روسيه سعي نمايد. وزير خارجۀ آلمان در مورد مسايل خلع سلاح با خوش بيني اظهار داشت:

هدف اصلی سفر شتاین مایر به امریکا مذاکرات با همتایش هیلری کلینتون است

هدف اصلی سفر شتاین مایر به امریکا مذاکرات با همتایش هیلری کلینتون است

"در مورد چنين موضوعاتي ميتوان مستقيما ً به آساني با حکومت جديد امريکا گفتگو کرد.در اولين بازديد اوباما در برلين نيز چنين بود، دراولين صحبت تليفوني با وزير خارجۀ جديد امريکا نيز همينطور."

شتاين ماير گفت که گزارش دهي در آلمان در بارۀ اوباما بازهم تقريباً يکجانبه است. او در باره تاکيد اوباما بر اعزام سربازان اضافي به افغانستان اظهار داشت:

"برخلاف بعضي مباحثات در اينجا دربين ما که خيلي روي اين سوال متمرکز است که اوباما سربازان بيشتر به افغانستان اعزام ميدارد،بگويم بگذاريد تا ما يکبار کمي دقيق تر نگاه کنيم؛ حقيقتاً در اين روابط جديد ميان امريکا و آلمان، چانس هاي زيادي نهفته است،نسبت به آنچه ما در مباحثات عامۀ خويش به آن قايل هستيم."

اما اين بازديد کوتاه در واشنگتن احتمالاً يک هدف ديگر را نيز در بر دارد و آن مربوط به سياست داخلي است. زيرا تلاش هاي شتاين ماير جهت نزديکي به ادارۀ جديد امريکا از مدت ها روشن بوده است: مثلا ً در شکل يک نامۀ گشاده به بارک اوباما جهت متقبل شدن زندانيان گوانتانامو در آلمان. شتاين ماير پل هاي رابطه را با واشنگتن اعمار مينمايد، در حالي که صدراعظم آلمان تا به حال در اين زمينه محتاط است. حالا شتاين ماير قبل از صدراعظم آلمان، اولين بازديد را با حکومت جديد امريکا به عمل مي آورد. باوجود آنکه با اوباما هيچ ملاقاتي برنامه ريزي نشده است، اما يک بازديد تصادفي با وي براي اين نامزد مقام صدارت از حزب سوسيال دموکرات بدون شک نيز در آلمان يک جنبۀ تبليغاتي خوبي خواهد داشت.

آگهی