موسسه هانريش بول: به ساختارهاي اداري پاکستان کمک شود | مجله حقوق بشر | DW | 13.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

موسسه هانريش بول: به ساختارهاي اداري پاکستان کمک شود

موسسه هاينريش بول ازآلمان تقاضا کرده است که دراعمار ساختار اداري پاکستان بيشتر کمک کند.

معلوم نیست که بعد ازاین کی وچگونه از زمینهای زیرآب شده وپر از لوش می توان حاصل برداشت

معلوم نیست که بعد ازاین کی وچگونه از زمینهای زیرآب شده وپر از لوش می توان حاصل برداشت

خانم بيتينا پيترسون مديربخش لاهور موسسه هاينريش بول به روز دوشنبه به خبرگزاري فرانسه گفته است که بايد ازحکومت دموکراتيک پاکستان دربخش ايجاد ساختارهاي اداري اين کشور بيشتر حمايت شود. خانم پيترسون افزوده است : بلافاصله بعد ازفاجعه سيلاب روشن گرديده است که ادارات محلي پاکستان که عادتاً براي طرز اداره متمرکز ايجاد شده اند" کاملاً فراترازتوانايي شان " مورد استفاده قرار مي گيرند.

اين موسسات براي بهبود يافتن شان به يک تنفس طولاني ضرورت دارند. پيترسون اخطار داده است :" درصورتي که بازهم يک بحران گرسنگي رونما شود ، زمينه هاي نشوونماي بيشتر براي افراط گرايان به وجود مي آيد". ازنظر رئيس موسسه هاينريش بول درلاهور، مهم آن خواهد بود که يک دستگاه مديريت فاجعه ها به وجود آورده شود.

خانم پيترسون افزوده است: 45 مليون يورو اي که آلمان تا حال براي کمک عاجل بعد ازآبخيزيهاي شديد به پاکستان اختصاص داده است، " به طور خاصي زياد نيست". به ويژه با توجه به اهميت استراتژيک پاکستان درقضيه افغانستان اين مبلغ چندان زياد نمي باشد.

پيترسون گفته است : درحال حاضر ابعاد فاجعه سيلابها را هنوزنمي توان تعيين کرد. همچنان روشن نيست که تاچه مدتي دربرخي نواحي معروض به آبخيزي حاصلات برداشته نمي شوند. دربرخي مناطق " مزارع تا جايي که چشم کارمي کند با لوش پوشيده شده اند". پيترسون که ازيک بازديدش ازپيشاور گزارش مي داد گفته است که هيچ کس نمي داند چه زماني را دربرخواهد گرفت تا اين لوشها را برطرف کرد، به کجا انتقال داد وآيا وسايل صنعتي اي هم مورد استفاده قرارخواهند گرفت ويانه ؟

موسسه هاينريش بول بعد ازبروز فاجعه سيلابها درپاکستان ازگروههاي کوچک زيادي درمحل حمايت مي کند که به کمکهاي عاجل مي پردازند. هرچند چنين کاري وظيفه يک سازمان سياسي نيست ، اما درشرايط موجود ازجانب همکاران هاينريش بول چنين انتظاري وجود دارد. پيترسون گفته است که " ازنظرما چنين تلاشهايي به معناي حمايت ازنيروهاي دموکرات است". برمبناي چنين برنامه اي دريک روستاي ايالت فيصل آباد حدود 2000 خانواده ، غذاي گرم ، وسايل بهداشت شخصي ، رويکشها وخيمه ها به دست آورده اند. پيترسون هشدار داده است که ، مناطق مشخصي براي سالها به کمکهاي غذايي خارجي وابسته خواهند ماند. پيترسون گفته است:" درحال حاضر کمکهاي عاجل جريان دارد. بازسازي هنوز آغاز نيافته است".

پيترسون درمورد نقش ارتش درپاکستان ابراز شک وترديد کرده است. اين به دليل آنست که ارتش درپي کسب وجاهت بوده و " برنده بزرگ " فاجعه سيلابها است. ارتش درجاهايي که آبخيزي وجود داشته است بسيار کمک کرده است اما درعين زمان چنين وانمود شده است که حکومت ملکي دراسلام آباد کدام کاري نکرده است. درحال حاضر پيترسون امکان يک کودتاي نظامي را نمي بيند، ولو اينکه اين امکان بعد ازفاجعه سيلاب افزايش يافته است.امکان کودتاي نظامي درعين زمان وابسته به آنست که يک روز ايالات متحده امريکا حمايتش را ازحکومت غيرنظامي پاکستان دريغ کند. اين درصورتي خواهد بود که اين حکومت توسط افراط گرايان بسيارتضعيف شده باشد.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی