موزيم جنايات ضد بشري پنوچه درچيلي افتتاح شد | مجله حقوق بشر | DW | 13.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

موزيم جنايات ضد بشري پنوچه درچيلي افتتاح شد

به روز دوشنبه چيلي موزيم هزاران کشته ، " مفقود الاثرشده" وشکنجه شده دوران ديکتاتوري جنرال اگوستو پنوچه را افتتاح کرد.

خاطرات تلخ روزهاي حاکميت پنوچه احيا شد

خاطرات تلخ روزهاي حاکميت پنوچه احيا شد

بدين ترتيب فقط چند روز پيش ازانتخاباتي که فکرمي شود برنده آن يک سياستمدار دست راستي باشد، خاطرات تلخ روزهاي حاکميت پنوچه احيا شد.

حکومت موجود چيلي که يک حکومت چپ ميانه مي باشد مدعي است که درزمان رياست جمهوري پنوچه، يعني بين سالهاي 1973 تا 1990 ميلادي 3195 نفرکشته يا مفقود الاثر شده اند. حدود 28000نفر به شمول رئيس جمهور ميشيله باشيله شکنجه شده اند.

باشيله دريک جمع 1000 نفري مهمانان گفته است:" افتتاح اين موزيم يک علامت نيرومند قدرت يک کشورمتحد ، يک اتحاد مبتني بر تعهدات مشترک است که ما هرگز نمي گذاريم با ياد آوري ازاين مکان چنين تراژيدي اي دوباره تکرار شود".

رئيس جمهور چيلي افزوده است: " در دموکراسي عدالت به اجرا درآمده است... اين چيزي است که ما هرگز درآن روزها نداشته ايم".

درجمله حاضران دراين مراسم، سه رئيس جمهور پيشين ازجناح ائتلافي چپ ميانه که اززمان برکناري پنوچه تا امروز حکومت کرده اند، حضور بهم رسانده بودند.

اما اين مراسم حساسيتها و برافروختگيهايي را نيز دامن زد.

ازدرون جمعيتي که درمراسم افتتاح اين موزيم شرکت کرده بودند ، برخي با اشتراک " ماريو فرگاس ليوزا" نويسنده پيرو اي مخالفت مي کردند. او يکي ازحاميان نامدار " سباستين پينيرا" ملياردري است که قراراست باشرکتش درانتخابات به روز يکشنبه به عمر حکومت چپ ميانه درچيلي پايان بدهد. مردم با اشاره بسوي " فرگاس ليوزا" مي گفتند : " او بايد اينجا را ترک بگويد!".

" انه گونزلا" زن 84 ساله اي که شوهر ، پسران وعروس حامله دارش درزمان حکومت اگوستو پنوچه مفقود الاثرشده اند مي گفت :

" آدمهاي زيادي مانند اين نويسنده مشهور وجود دارند که ازقصه خبرندارند وحق ندارند به مردم ما درس بدهند".

گونزلا علاوه کرد:

" ما زندگي کرده ايم وقصه سباستين پينيرا (نامزد رياست جمهوري) را مي دانيم ... ما اين دست راستي را نمي گذاريم که برنده شود...اين نگذاشتن به دليل دست راستي بودن آنها نيست ، بلکه براي آن است که با جرثومه سياستهاي قاتلانه پنوچه آلوده مي باشند".

تحليلگران سياسي فکرنمي کنند افتتاح موزيم قربانيان ديکتاتوري پنوچه بتواند برنتايج انتخابات روزيکشنبه تاثيربگذارد.

برخي ازمشاوران "سباستين پينيرا" نامزد جناح دست راستي ، درزمان ديکتاتوري پنوچه مقامات دولتي داشته و با او کارمي کرده اند.اما خود سباستين پينرا که مالک خطوط هوايي مي باشد، ازمدتها بدينسو ازسياستها وميراث پنوچه دوري اش را نشان مي دهد.

درحاليکه سباستين پينرا به روز دوشنبه ازمشاورانش دفاع کرده است، اما گفته است که درکابينه او کدام وزيري که با پنوچه کارکرده باشد، شامل نخواهد بود.

درموزيم قربانيان ديکتاتوري پنوچه که درسنتياگو افتتاح شد، اشياي شخصي وعکسها وهمچنان قصه کساني که جان به سلامت برده اند به نمايش گذاشته شده است.

افتتاح اين موزيم درست يکسال پس ازآن صورت مي گيرد که هواداران پنوچه ديکتاتور پيشين چيلي يک موزيم مناقشه برانگيز شان را افتتاح کردند که مملو ازسربازان گدي مانند مي باشد.

پنوچه درسال 2006 هنگامي مرد که کدام محاکمه کامل به دليل جرايم ضد بشري اي که مرتکب شده بود عليه او صورت نگرفت.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار : سيد روح الله ياسر

آگهی