موانع برسرراه تشکيل حکومت اتحاد ملي درزيمبابوي | آلمان و جهان | DW | 11.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

موانع برسرراه تشکيل حکومت اتحاد ملي درزيمبابوي

اميدواري براي تشکيل يک حکومت مشترک در زيمبابوي به تدريج کمتر ميشود، زيرا رييس جمهور موگابه و مورگان سوانگيراي رهبر مخالفان هنوز هم روي تقسيم وزارت خانه ها به توافق نميرسند.

انتخابات ریاست جمهوری نتوانست سرنوشت مغشوش زیمبابوه را تغییر بدهد وفردایش باز مشتها به رسم اعتراض بلند بودند

انتخابات ریاست جمهوری نتوانست سرنوشت مغشوش زیمبابوه را تغییر بدهد وفردایش باز مشتها به رسم اعتراض بلند بودند

تقريباً سه هفته پس از توافق روي تقسيم قدرت در زيمبابوي، بحران تشکيل يک حکومت وحدت ملي ادامه دارد. سخنگوي «جنبش براي تغيير دموکراتيک» متعلق به مورگان سوانگيراي اينرا يک اشتباه بزرگ ميپندارد که قبل از توافق کامل روي جزئيات، توافقنامه را به مثابۀ يک رويداد تاريخي امضاء کرده است.

تازه سه و نيم هفته از توافق تاريخي روي تقسيم قدرت در زيمبابوي ميگذرد. اين توافق در اواسط ماه سپتمبر صورت گرفت. در روز هاي اول در هراره پايتخت زيمبابوي همه به آن مي باليدند و رييس جمهور موگابه از يک آيندۀ اميد بخش سخن ميگفت: "هر يک ما اين توافق را به ديدۀ مثبت مينگريم. ما به تطبيق اين توافق نياز داريم."

موگابه می خواهد وزارتهای کلیدی دردست طرفداران خودش باشند

موگابه می خواهد وزارتهای کلیدی دردست طرفداران خودش باشند

اما مذاکرات به بن بست مواجه گرديده و منافع حزبي بيشتر از پيش در اولويت قرار داده شدند. در يک طرف حزب حاکم متعلق به رابرت موگابه و در جناح مخالف جنبش تغيير دموکرتيک به رهبري مورگان سوانگيراي.

اين دو حزب مي خواستند بدون کمک خارجي قدرت را تقسيم کنند. اما طوريکه ديده ميشود به اين کار موفق نمي شوند.

اختلاف اصلي هنوز هم بر سر تقسيم وزارت خانه هاي کليدي است. در آغاز سخن بر سر دو وزارت خانه بود. حالا جنبش تغيير دموکراتيک متعلق به مخالفان ميگويد که روي همه 31 وزارت کشور بايد بحث صورت گيرد.

از تقريباً يک هفته به اينسو دو حزب مخالف باهم اصلاً تماس نگرفته اند. گفته ميشود که تقصير از حزب حاکم به رهبري رييس جمهور موگابه است. او چند روز قبل طي يک سخنراني گفت: "اگر ما در انتخابات اشتباه نمي کرديم، امروز با چنين تحقيري روبرو نمي شديم."

موگابه درين سخنراني خود همچنان از تصميم خود مبني بر تقسيم حکومت با مخالفان اظهار ندامت کرد.

طرفداران سوانگرای فکرمی کنند اشتباه آن بوده است که پیش ازتوافق برسرتشکیل حکومت همه چیز معلوم نگردیده است

طرفداران سوانگرای فکرمی کنند اشتباه آن بوده است که پیش ازتوافق برسرتشکیل حکومت همه چیز معلوم نگردیده است

مذاکرات با ناکامي مواجه است. يک سخنگوي جنبش تغيير دموکراتيک اينرا که مورگان سوانگيراي توافقنامه را با حزب حاکم امضاء کرده است، يک اشتباه خواند.

کشور همسايه افريقاي جنوبي نگران اين وضع بوده و اميدوار است که احزاب مخالف در زيمبابوي هرچه زودتر يک راه حل مشترک را براي اين معضله بيابند.

مردم زيمبابوي هم بالاخره منتظر تشکيل يک حکومت واحد در کشور شان اند. اختلاف دو حزب بر سر تقسيم قدرت سبب شده است که فقر، گرسنگي و بي کاري در کشور افزايش يافته، مؤسسات و مکاتب مسدود گرديده و بيماري ها شايع شوند.

شايد يکي از راه هاي حل اين مشکل بازگشت تابو امبکي رييس جمهور پيشين افريقاي جنوبي به هراره باشد. او در طرح تاريخي تقسيم قدرت در زيمبابوي وساطت کرده بود. زيمبابوي ظاهراً قادر نيست که معضله را به تنهايي حل کند.

مطالب مرتبط