″موارد جدي تقلب″ در انتخابات پارلماني افغانستان | افغانستان | DW | 19.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

"موارد جدي تقلب" در انتخابات پارلماني افغانستان

همزمان با ستايش جهاني از اشتراک مردم در انتخابات، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ميگويد "موارد جدي" تقلبات انتخاباتي را که سلامت انتخابات را "تا حدي" متاثر ساخته، ثبت نموده است.

کارت های جعلی روز گذشته در جریان انتخابات توسط مسوولان مصادره گردید

کارت های جعلی روز گذشته در جریان انتخابات توسط مسوولان مصادره گردید

انتخابات پارلماني افغانستان با وجود ناامنيهاي گسترده و حملات طالبان روز گذشته برگزار شد. سرمنشي سازمان ملل متحد و سرمنشي پيمان ناتو اشتراک مردم در انتخابات را ستايش کردند.

دفتر مطبوعاتي بان کي مون، سرمنشي ملل متحد با نشر اعلاميهاي گفت "سرمنشي ملل متحد زنان و مردان افغان را به خاطر شجاعت و تصميم شان براي استفاده از حق دموکراتيک رايدهي شان" تمجيد مينمايد. سرمنشي ملل متحد از تلاش نيروهاي افغانستان براي تامين امنيت انتخابات نيز ستايش کرده، از مقامهاي کميسيون انتخابات و کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي خواست که روند انتخابات را با صبر و شکيبايي تکميل کنند.

فیفا: در برخی محل های رای دهی شمارش آرا شروع شده و در برخی محل ها به فردا موکول شده است

فیفا: در برخی محل های رای دهی شمارش آرا شروع شده و در برخی محل ها به فردا موکول شده است

همچنين اندرس فو راسموسن، سرمنشي پيمان ناتو اشتراک مردم در انتخابات را در سايه تهديدهاي طالبان، به مردم افغانستان تبريک گفت. راسموسن در بيانيهاي گفت: "من انتخابات پارلماني را به مردم افغانستان تبريک ميگويم، با وجود خشونتهاي کساني که اساسيترين حقوق دموکراتيک مردم را ناديده ميگيرند".

راسموسن گفت: "انتخابات توسط مقامهاي افغان رهبري ميشد و ميخواهم از آنها به خاطر آمادگيهايي که گرفته بودند ستايش کنم".

تقلبها

فیفا: پر کردن صندوق های رای دهی، یکی از موارد جدی تقلب انتخاباتی بود

فیفا: پر کردن صندوق های رای دهی، یکی از موارد جدی تقلب انتخاباتی بود

در همين حال، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فيفا) حضور مردم و تدابير امنيتي را از نکات مثبت انتخابات روز شنبه دانسته، افزوده است که "خشونتهاي توام با مداخله مقامهاي محلي حکومتي" سلامت انتخابات را تا حدي متاثر ساخته است.

اين نهاد غيردولتي که از جريان انتخابات نظارت ميکند، با نشر گزارش مقدماتي خود گفته است موارد جدي حوادث ناامني را که "381 مرکز رايدهي را متاثر ساخته"، ثبت نموده است. به گزارش اين نهاد، مراکزي در ولايتهايي کنر، خوست، قندهار، لغمان، کندز و بادغيس در نتيجه حمله مخالفين مسلح مسدود شدند.

"فيفا" افزوده است که مشاهديناش "موارد جدي از تخلفات و تقلباتي چون پر کردن صندوقهاي رايدهي، راي دادن غيرقانوني مردان به نيابت از زنان و رايدهي افراد زير سن را به صورت گسترده در سراسر کشور ثبت نموده است".

Wahlen in Afghanistan

"از هر ده محل، یک محل رای دهی قبل از وقت مسدود گردیده است"

براساس گزارش بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، حداقل يک محل از هر ده محل رايدهي که از سوي اين نهاد نظارت شده، "خلاف طرزالعمل، قبل از وقت معينه مسدود گرديده و شمارش در آنها آغاز شده است".

"فيفا" افزوده است که "در اکثر جايها تعداد اوراق رايدهي متناسب با تعداد رايدهندگان نبوده" و اين مساله تعدادي از شهروندان را از حق راي محروم کرده است.

همچنان بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته است که برعلاوه "مداخله غيرقانوني نامزدان"، نمايندگان نامزدان و افراد غيرمسوول در شماري از مراکز رايدهي ديده شده اند.

"فيفا" از کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي خواسته است که با اقدامهاي جدي در صيانت آراي مردم مسووليتها و نقش قانوني خود را ادا نمايند.

عارف فرهمند

ویراستار: ملک

آگهی