مواد مخدر و پیامد آنها | جامعه و فرهنگ | DW | 10.06.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه و فرهنگ

مواد مخدر و پیامد آنها

راه های مبارزه با مواد مخدر مختلف اند، که یکی از آنها کمک به دهقان ها می باشد. راه دیگر آن تأثیر خانواده می باشد که چگونه یک عضو خود را از این عمل خراب مانع شود.

پولیس افغان در حال تخریب مزرعه خشخاش

پولیس افغان در حال تخریب مزرعه خشخاش

برنامه های مواد مخدر دربارۀ کشت و تجارت رو به افزایش مواد مخدر در افغانستان، مبتلا شدن مردم به آن و پیامد آن روشنی می اندازد.

در این بخش برنامۀ "بشنو و بیاموز" راه های مبارزه با مواد مخدر بیان خواهند شد، و این هم توضیح خواهد شد که استفاده از مواد مخدر چگونه بر صحت یک شخص اثر منفی می گذارد. در اینجا دربارۀ سرنوشت معتادین به مواد مخدر، کمک به آنها در راه انصراف از این مواد و دور ساختن آنها از دیگر معتادین توضیحات داده خواهد شد.

به خصوص دربارۀ نقش جوانان و شاگردان مکتب بحث خواهد شد که چگونه می توانند به معتادین خانواده و یا جوانان محل خود کمک و همکاری کنند تا از مصرف مواد مخدر صرفنظر کرده بتوانند.