مهمترين منطقه زراعتي آسترليا با خطرخشکسالي تهديد مي شود | آلمان و جهان | DW | 11.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مهمترين منطقه زراعتي آسترليا با خطرخشکسالي تهديد مي شود

مهمترين منطقۀ زراعتي آستراليا با خطر خشکسالي مواجه است. اين منطقه از ساليان درازي بدينسو از قلت آب رنج ميبرد. کارشناسان و سياستمداران زنگ خطر را به صدا درآورده و خواهان کاهش توليد گاز کاربن داي اکسايد شده اند.

دریای موری که پیوسته آبس روبه کاهش می رود

دریای موری که پیوسته آبس روبه کاهش می رود

بزرگترين ساحۀ زراعتي آستراليا در حوزۀ رودخانه هاي معروف "موري دارلنگ"، در برابر فاجعۀ اقتصادي و طبيعي قرار دارد. در يک گزارش تازۀ کميسيون موسوم به "موري دارلينگ" آمده است: اگر هرچه زودتر اقدامات روي دست گرفته نشوند، تأثيرات منفي فاجعۀ طبيعي روي مؤثريت رود خانه هاي ياد شده جبران ناپذير خواهد گشت. اين منطقه از ده سال پيهم بدينسو با خشکسالي بينظير قرن روبروست. نايل پلومر عضو اداره ملي اقليم، بيلانس تکان دهند اي را از طريق راديو تلويزيون آستراليا ارايه کرد:

"بين ماه هاي فبروري و جون ما براي دومين بار پايين ترين رقم بارنده گي را ثبت کرده ايم. آمارگيري ما از اوايل قرن بيستم تا حال را دربر دارد. اين بارنده گي کم براي حوزۀ موري دارلينگ تکان دهنده است."

درکشوری که مالداری وزراعت یکی ازشاخه های شگوقان اقتصادش بود، اکنون گاوی درچنین عسرت بسرمی برد

درکشوری که مالداری وزراعت یکی ازشاخه های شگوقان اقتصادش بود، اکنون گاوی درچنین عسرت بسرمی برد

اين هردو رودخانۀ بزرگ آستراليا، که حوزۀ موري دارلينگ را در جنوبشرق آنکشور ساخته اند، تقريباً بصورت کامل خشکيده اند. در تعداد زياد از شهر ها آب اين رودخانه ها بصورت سهميه برداشته ميشوند تا تأمين آب آشاميدني فعال نگهداشته شود.

بويژه چراگاه ها و اراضي کشت غله در جنوب آستراليا، جاييکه بيشتر از 40 درصد آنرا زمين هاي زراعتي تشکيل ميدهند، خساره ديده اند. از آنجاييکه آستراليا در صادرات غله در جهان جاي سوم را دارد، کمبود محصولات زراعتي روي قيمت مواد اوليه در بازار جهاني اثر گذاشته است.

کارشناسان بدين باور اند که زراعت در حوزۀ موري دارلينگ تا پايان قرن جاري کاملاً از بين خواهد رفت. دانشمندان قبلاً حکومت آستراليا را هشدار داده اند که اگر تا ماه اکتوبر سال روان اقداماتي درين رابطه روي دست گرفته نشوند حوزۀ موري دارلينگ کاملاً خشک خواهد شد.

بسترخشک دریای گازکونی درغرب آسترلیا

بسترخشک دریای گازکونی درغرب آسترلیا

کيوين روود نخست وزير آستراليا ميگويد: "اين يک وظيفۀ مهم و سنگين براي تمام ملت است، زيرا به نسل هاي بعدي هم ارتباط ميگيرد. آسان ترين کار عمل نکردن است. اما اينرا هيچ آستراليايي نميتواند، زماني که به چشمان اطفال و نواسه هاي خود نگاه کند. ما بايد دست بکار شويم، در غير آن زراعت ما از بين ميرود و بيکاري در عرصه هاي زراعت وجهانگردی، اقتصاد کشود را لطمه ميزند. همچنان براي محيط زيست کاري را انجام بدهيم، تا نسل هاي بعدي ما يک محل براي بود و باش راشته باشند و طوري زنده گي کنند که ما امروز زنده گي ميکنيم."

مهمترين دليل اين خشکسالي توليد گاز کاربن داي اکسايد است. بر اساس محاسبۀ وزارت امور حفظ محيط زيست آستراليا اگر از توليد اين گاز بشدت کاسته نشود، در ايالت ويکتورياي آستراليا حد اوسط سالانۀ درجۀ حرارت تا سال 2070 ميلادي سه درجه بلند خواهد رفت.

بلند رفتن درجۀ حرارت در حوزۀ موري دارلينگ به معناي خشکيدن بيشتر اين منطقه است.

آگهی