مهاجرین میلیاردها یورو از اروپا به زادگاه های شان می فرستند | مهاجرت به اروپا | DW | 15.11.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مهاجرت به اروپا

مهاجرین میلیاردها یورو از اروپا به زادگاه های شان می فرستند

مهاجرین خانواده های شان را با ارسال میلیاردها یورو از اتحادیه اروپا حمایت می کنند. تنها از آلمان در سال گذشته چندین میلیارد یورو به کشورهای شان فرستاده اند که نیمی از آن به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا فرستاده شده است.

چنانچه "یورواستد" یا "اداره آمار اتحادیه اروپا" در لوکزامبورگ گزارش داده، مهاجرین سالانه میلیاردها یورو از کشورهای اروپایی به زادگاه شان می فرستند. تنها از آلمان در سال ۲۰۱۶، حدود ۴.۲ میلیارد یورو فرستاده شده است.

"یورواستد" جمعاً برای سال گذشته حواله های شخصی را با مبلغ ۳۰.۵ میلیارد یورو در کشورهای خارج اتحادیه اروپا محاسبه کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۵، حدود یک میلیارد بیشتر بوده است. اما در آن سال این مبلغ به ویژه بالا بوده است.

براساس اظهارات "اداره آمار اتحادیه اروپا"، بخش بزرگ انتقالات، پول هایی بوده که مهاجرین به وطن شان فرستاده اند. همزمان  ۹.۹ میلیارد یورو به کشورهای اروپایی حواله شده است.

به این ترتیب در مجموع ۲۰.۴ میلیارد یورو پول بیشتر از اتحادیه اروپا خارج شده است؛ در مقایسه با میزانی که از بیرون به اتحادیه اروپا ارسال شده است. این رقم در درون کشورهای اتحادیه اروپا ۱۴.۲ میلیارد یورو بوده است.

به آلمان تقریباً هیچ پولی ارسال نشده است. براساس گزارش "یورواستد" حواله های پولی در خارج با ۴.۲۱۴ میلیارد یورو بوده است، در حالی که از خارج چهار میلیون یورو بوده است.

از فرانسه بیشترین مبالغ پول ارسال شده است

بیشترین مبالغ پول با وجه ۹.۴ میلیارد یورو از فرانسه ارسال شده است. بریتانیا در  این ارتباط با ۴.۶ میلیارد یورو در مقام دوم قرار دارد.

بزرگترین مورد ارسال پول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به پولند و پرتگال تعلق می گیرد که به هر یک از آنها با وجهی بالغ بر ۲.۸ میلیارد یورو صورت گرفته است. بعد از آن رومانیا و بلغاریا قرار دارند که به هریک ۲.۲ میلیارد یورو و ۸۶۰ میلیون یورو ارسال شده است.

hm/rsh (dpa)

آگهی