مهاجرین افغانستان دراروپا ومشکلات برگشتن | مصاحبه ها | DW | 12.04.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مهاجرین افغانستان دراروپا ومشکلات برگشتن

دولت آلمان تاکنون چندین بارگفته است که مهاجرین افغانستان درآلمان ،به ویژه کسانی که مدرک اقامتی قانونی ندارند به کشورشان برگردانده خواهندشد.

امکانات تفریحی که دراروپا برای اطفال وجود دارد بدون شک که درافغانستان وجود ندارد.

امکانات تفریحی که دراروپا برای اطفال وجود دارد بدون شک که درافغانستان وجود ندارد.

چندی پیش یک محکمه ی اداری ایالت هسن آلمان پس ازبررسی دررابطه مهاجرین افغانستان درآلمان ،تصمیمش را اعلام نموده گفت :

16,000 مهاجرافغانستان که دارای اقامت قانونی نیستند در مدت زمان نه چندان دوری آلمان را اجبارا ً ترك خواهندکرد.

امااین آخرین حرف برای یک تصمیم بزرگ مانند این نبوده، بلکه به اساس معاهدات بین المللی درصورت نبودن شرایط مناسب وتامین امنیت برای عودت کنندگان آلمان نمیتواند بدون مسوولیت همه ی مهاجرین را برگرداند.بنابراین به کمک سازمان جهانی مهاجرت یک گروه ازمهاجرین رابرای بررسی شرایط زندگی درافغانستان به افغانستان فرستادند که آنها هم پس ازدیدن شرایط زندگی وامنیتی درافغانستان ازاوضاع جاری راضی نبوده وشرایط را برای برگشتن شان مساعد نمیدانند.

اماآقای سلطان کریمی یکی ازکارمندان موسسه ی فرید ریش ایبرت که سالهای زیادی را درآلمان بسربرده ودوباره به افغانستان برگشته است ؛ ازوضع امنیتی را نسبتاً خوب تعریف نموده اما شرایط زندگی چون پیدانمودن کار،داشتن سرپناه، امکانات بهداشتی وغیره را یک مشکل بزرگ میداند.

به گفته وی بدون یک برنامه ریزی درست وازپیش ساخته شده عودت کنندگان با مشکلات فراوان روبروخواهند شد.

تمامی گفت وگوی آقای کریمی را دربخش صوتی این صفحه می توانید بشنوید.

آگهی