″مهاجرین″موضوع مرکزی جشنواره بین المللی فیلم برلیناله 2016 | مهاجرت به اروپا | DW | 25.12.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"مهاجرین"موضوع مرکزی جشنواره بین المللی فیلم برلیناله 2016

دیتر کوسلیک مدیر جشنواره بین المللی فیلم برلیناله پذیرش مهاجرین را به عنوان "وظیفه تاریخی" آلمان مینگرد. او اعلام کرد که ازمتقاضیان پناهندگی جشنواره بین المللی فیلم برلیناله سال 2016 بعنوان مهمانان و همکاران دعوت می کند.

برای دیتر کوسلیک مدیر جشنواره بین المللی فیلم برلیناله نیز طرح موضوع مهاجرین، اهمیت بسیار کسب کرده است. او در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه در برلین گفت: "هیچ کسی از ما نمی تواند به خوبی درک کند و تصور نماید که جنایت مرتکب شده توسط نازی ها واقعاً چه معنایی دارد و میلیون ها مهاجر در آن زمان محبور به تحمل چه رنج های بوده اند.

کوسلیک می افزاید، حالا هرکسی در آلمان می تواند در خبر های روز و گزارش های رسانه ها ببیند و تجربه کند"چه معنایی دارد که مهاجرین فقط در ماه نوامبر یا دسمبر در یک کشور سرد بیایند، در آنجا زنان حامله در یک صف ایستاده باشند و هیچ کسی به غم آنها نباشد."

این مدیر چندین ساله جشنواره بین المللی فیلم در برلین اعلام کرد که برلیناله در جشنواره سال 2016 که از 11 ام فبروری آغاز و تا 21 همین ماه ادامه می یابد، نه تنها از مهاجرین به عنوان مهمان دعوت می کند، بلکه آنها را بمثابه کارمندان این جشنواره نیز استخدام می کند.

مدیر برلیناله گفت که یکی از فروشندگان سیار مواد غذایی برای مهمان نوازی از بینندگان برلیناله، مشترکاً با ابتکارکنندگان برلین برای کمک رسانی غذایی، غذا های ویژه و خوراکه های خاص کشور های مهاجرین را پیش کش خواهند کرد. در این زمینه متقاضیان پناهندگی نیز می توانند همکاری کنند.

"مهاجرین" موضوع مرکزی جشنواره بین المللی فیلم برلیناله 2016 است

مدیر برلیناله در مصاحبه اش گفت که موضوع "مهاجرین" نقش مهمی در جشنواره بین المللی فیلم 2016 خواهد داشت: "پروژه مکاتب کودکان و نوجوانان ما به نام "نسل"، نیز از کودکان مهاجر در زمینه ادغام حمایت می کنند.

"فرار و اخراج" موضوع نو در جشنواره بین المللی فیلم برلیناله نیست، بلکه از همان آغاز امکانات را برای طرح موضوعات سیاسی در اختیار فیلم سازان و کارگردان قرار داده است.

دیتر کوسلیک در این ارتباط به یاد می آورد: "مهاجرین از سال 1951 به این سو همیشه نقش بازی کرده است. در واقع برلیناله، یک جشنواره فیلم مهاجرین بوده است، در آن زمان بسیاری از آلمانی ها مهاجر بودند.

مدیر این جشنواره تاکید کرد، در برلیناله در سال آینده مهاجرین از همه کشور ها استقبال می شود. او به عنوان مدیر مسئول، 1000 کارت وردوی برای همه فیلم هایی که در جشنواره نمایش داده می شوند، مجانی در اختیار متقاضیان پناهندگی قرار می دهد. او می افزاید، شاید شمار کارت بیش از این هم باشد.

در میان مهاجرین در برلیناله 2016، شمار زیادی ازآفرینندگان فرهنگ و هنر نیز حضور خواهند داشت.