مهاجران کشورهای فقیر مبالغ گزافی را به کشورهای خود فرستاده اند | مهاجرت به اروپا | DW | 26.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مهاجران کشورهای فقیر مبالغ گزافی را به کشورهای خود فرستاده اند

کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه روز پنج شنبه در ژنیو معلوماتی ارائه کرده است که نزدیک به 36 میلیارد دالر امریکایی را مهاجران از کشورهای میزبان شان به 48 کشور کمتر توسعه یافته در جهان فرستاده اند.

کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه در گزارش اش در مورد فقیر ترین کشورهای جهان نوشته است که به این ترتیب جریان پول خصوصی در حدود هفت درصد نسبت به سال 2013 (بیش از 33 میلیارد دالر امریکایی) افزایش یافته است. با نزدیک به 26 میلیارد دالر امریکایی در سال 2014 بیشترین پول به کشورهای آسیایی سرازیر شده است. در این گزارش این رشد جریان های مالی با افزایش مهاجرت نیروی کار در کشورهای غنی تر توجیه شده است. در سال 2004، بر اساس این گزارش نزدیک به 11 میلیارد دالر امریکایی انتقال پیدا کرده بود.

هم زمان کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه در گزارش اش اشاره به این مسأله کرده است که رشد در فقیرترین کشورهای جهان تضعیف یافته است. بنابراین 48 اقتصاد ملی در سال 2013 به طور متوسط 6،1 درصد توسعه یافته بود و در سال 2014 این توسعه کاهش یافته و به 5،5 درصد رسیده است. سقوط قیمت کالاها و اقتصاد جهانی ناپایدار دلیل کاهش توسعه در این کشور ها عنوان شده است.

اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته بر اساس معیارهای اقتصادی و اجتماعی مانند درآمد سرانه مشخص می شوند.

بسیاری از 48 کشور فقیر در افریقا هستند. حتی کشورهای آسیایی مانند افغانستان، بنگلدیش و کامبوجیا نیز در این دسته از کشور ها قرار دارند.

DW.COM