مهاجران چه تفاوت‌های فرهنگی میان کشورهای مبدای خود و آلمان می‌بینند؟ | مهاجرت به اروپا | DW | 19.09.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مهاجرت به اروپا

مهاجران چه تفاوت‌های فرهنگی میان کشورهای مبدای خود و آلمان می‌بینند؟

براساس یک تحقیق، پناهجویان در مقایسه میان جامعه آلمان و کشورهای مبداء خود پیش از همه تفاوت‌هایی در چگونگی برخورد با اقلیت‌ها و برابری جنسیتی می‌بینند. مهاجران دیدگاه متفاوت نسبت به همجنسگرایان، سالمندان و خانواده دارند.

یک تحقیق جدید که از جانب شعبه تحقیقی «بنیاد ادغام و مهاجرت» آلمان صورت گرفته است‌، ‌نشان می دهد که بیش از همه پناهندگان دیدگاه متفاوت در رابطه با همجنسگرایان، سالمندان و خانواده در آلمان دارند.

نویسندگان این تحقیق می خواستند از این طریق دریابند که ارزش های اخلاقی در نزد مهاجران نسبت به ارزش های معتبر در نزد اکثریت آلمانی جامعه چه اندازه متفاوت است.

برای این تحقیق بین ماه اپریل سال ۲۰۱۶ و مارچ سال ۲۰۱۷ در مجموع با ۳۶۹ مهاجر مصاحبه شده است. این مهاجران در سال ۲۰۱۴ یا بعد از آن وارد آلمان شده اند. البته این گروه از همه پناهندگان و پناهجویان در آلمان نمایندگی نمی کند، اما منعکس کننده ارزش های حاکم در کشورهای مبداء پناهجویان از جمله افغانستان، سوریه، عراق، ایران و اریتریا عنوان شده است.

این تحقیق می رساند، ۸۰ درصد از پرسش شوندگان به این باورند که برای آلمانی ها بسیار مهم است که همه انسان ها در برابر قانون برابر باشند. اما در مورد کشورهای مبداء شان تنها ۵۷ درصد به این باورند.

همچنین ۸۵ درصد از اشتراک کنندگان این نظرسنجی به این باورند که برابری جنسیتی برای آلمانی ها مهم است. برای کشورهای مبدأ شان تنها ۴۹ درصد به این امر باورمند اند.

این تحقیق نشان می دهد برای این مهاجران "بسیار" یا "واقعاَ" سخت است که با برابری جنسیتی در آلمان کنار بیایند. اما در این تحقیق این پیشداوری که انسان هایی از کشورهای اسلامی نابرابری مرد و زن را ترجیح می دهند، ثابت نشده است.

بررسی ها حاکی از آن است که برای مهاجران برخورد برابر با همجنسگرایان دشوارتر است. ۸۹ درصد از افرادی که با آنها مصاحبه شده است، گفته اند که برابری در قانون برای آلمانی ها مهم است. تنها ۳۰ درصد گفته اند که این امر در کشور مبداء شان نیز مهم است. ۴۰ درصد اظهار داشته اند که برخورد با این تفاوت های اجتماعی برایشان دشوار است. به عنوان مثال، ۴۱ درصد از پناهندگان به این باورند که زوج همجنسگرا نمی توانند والدین خوبی باشند.

همچنین بر اساس این تحقیق، برای مهاجران پذیرش برخوردی که با خانواده و افراد کهنسال در جامعه آلمان صورت می گیرد، بسیار دشوار است. بسیاری از این پناهندگان گفته اند که آلمانی ها بیشتر به خود شان علاقمندی دارند تا به خانواده، و کمبود احترام به بزرگان را در جامعه آلمان احساس می کنند. این تحقیق توضیح می دهد که از جمله موارد دیگر افراد با سابقه مهاجرت اقارب بزرگ سال شان را بیشتر خود مراقبت و غمخواری می کنند تا این که در جستجوی پرستاران حرفوی باشند که این امر گاهی اوقات به عنوان بیان عدم محبت می تواند تلقی شود.

nka, af (epd)

DW.COM

آگهی