1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

مهاجران افغان زندگی در قطر را به حکومت طالبان ترجیح می دهند

۱۴۰۰ اسفند ۱۴, شنبه

افغان هایی که از کشورشان گریخته و در ویلاهای نزدیک یک پارک در قطر مسکن گزینه شده اند، ادعای طالبان مبنی بر شرایط بد زندگی شان را رد می کنند؛ اما این را می پذیرند که وضع زندگی شان در دوحه "بسیار بهتر" از بازگشت به وطن تحت حکومت طالبان نیست.

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF/video-61028131
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

USA, Palm Beach | Mar a Lago

پولیس فدرال ایالات متحده منزل دونالد ترامپ را بازرسی کرد

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی