1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

مهاجران افغان زندگی در قطر را به حکومت طالبان ترجیح می دهند

۱۴۰۰ اسفند ۱۴, شنبه

افغان هایی که از کشورشان گریخته و در ویلاهای نزدیک یک پارک در قطر مسکن گزینه شده اند، ادعای طالبان مبنی بر شرایط بد زندگی شان را رد می کنند؛ اما این را می پذیرند که وضع زندگی شان در دوحه "بسیار بهتر" از بازگشت به وطن تحت حکومت طالبان نیست.

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF/video-61028131
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Afghanistan - Taliban's Minister für Geflüchtete Khalil Haqqani

یک سال حاکمیت طالبان؛ شکاف درونی به خاطر ایجاد اصلاحات

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی