1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

مهاجران افغان زندگی در قطر را به حکومت طالبان ترجیح می دهند

۱۴۰۰ اسفند ۱۴, شنبه

افغان هایی که از کشورشان گریخته و در ویلاهای نزدیک یک پارک در قطر مسکن گزینه شده اند، ادعای طالبان مبنی بر شرایط بد زندگی شان را رد می کنند؛ اما این را می پذیرند که وضع زندگی شان در دوحه "بسیار بهتر" از بازگشت به وطن تحت حکومت طالبان نیست.

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF/video-61028131
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان

گزارشگر ملل متحد: حمله به مراکز آموزشی هزاره‌ها متوقف شود

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی