مهاجران افغانستان درمسيراروپا وضع رقت باردارند | افغانستان | DW | 22.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مهاجران افغانستان درمسيراروپا وضع رقت باردارند

بصیرآهنگ:مهاجران درسرحد ايران-ترکيه به گروگان گرفته مي شوند وازآنها مبالغ هنگفت پول گرفته مي شود. کساني هم که نتواند دروقت معين به اين گروه مافيايي پول پرداخت کنند اعضاي بدنش باساتور وکارد بريده شده ورهامي شوند.

مهاجران افغانستان دریونان

مهاجران افغانستان دریونان

افغانستان چيزي حدود سي سال جنگ، بي سروساماني واختناق را به اشکال گوناگون تجربه کرده است. اين همه ناملايمات بدون شک پيامدهاي رواني اجتماعي واقتصادي خاص خودش را بالامردمان اين سرزمين بجا گذاشته است.

البته اين جنگ ها درافغانستان درکنارآن که بيش ازيک ونيم ميليون قرباني گرفت وباعث معلوليت ميليون ها انسان شد، به مهاجرت هاي گروهي وفردي ميليون هاي تن ديگرنيزانجاميد که اين مهاجرت کماکان ادامه دارد.

Afghanische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager in Griechenland

مهاجرت هاي افغانستان دردهاي ناگفته ي جهان اند که کسي به آن طوري که بايست حق آن ادا شود نه پرداخته وگفته نشده وبازتاب نيافته اند.

هنوزمهاجران افغانستان دربسياري ازکشورها شکنجه مي شوند، حقوق اوليه شان نقض مي شود ودرعين حال کسي هم ازآن آگاهي نمي يابد. قصه ي دردمهاجرت هاي افغانستان، محدود به کوره هاي خشت پزي درکشورهمسايه آن درايران پايان نمي يابد، درپاکستان نيزمهاجران وضع بهتري ندارند. هنوزنهادهاي دفاع ازحقوق بشردقيقاً نتوانسته اند که شماري مهاجراني که به جرم هجرت اسيرزندانهاي پاکستان اند چه تعداد اند.

وضعیت مهاجران دریونان بدترازکمپ های پاکستان

وضعیت مهاجران دریونان بدترازکمپ های پاکستان

بصیرآهنگ یکی ازروزنامه نگاران افغانستان مقیم ترکیه که درباره ی مهاجران افغانستان دریونان پژوهش کرده است می گوید: «اکثر پناهجويان پاترا مي گويند مهاجران درسرحد ايران ترکيه توسط يک گروه مافيايي ايراني _ترک به گروگان گرفته مي شوند وازآنها مبالغ هنگفت پول گرفته مي شود. کساني هم که نتواند دروقت معين به اين گروه مافيايي پول پرداخت کنند اعضاي بدنش باساتور وکارد بريده شده ورهامي شوند. چندين جواني را ديدم که به اين سرنوشت روبروشده بود. »

درحالي که شماري زيادي ازجوانان افغانستان که هنوزچشم براه بهشت رويايي شان، يعني درانتظارپناهندگي دراروپاهستند، نمي دانند که چه بلاهاي درمسيررسيدن به اروپا بالاي آوارگان مي آيند، درتلاش فرارازوطن شان اند.

بسياري ازجواناني که اندک پول قاچاقبررا فراهم مي کنند، اسيرتوطيه ها ومغزشويي هاي قاچبران شده وبه راههاي سرگردان وسرنوشت نامعلوم سفرمي کنند.

Afghanische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager in Griechenland

يکي ازجواناني که خود درد مهاجرت ها وآوارگي ها را تحمل کرده است وتوانايي بازتاب آن را پيداکرده است، براي آگاهي ازوضعيت مهاجران افغانستان دست به پژوهش زده گزارشي مستند ونابي را بيرون داده است. بصيرآهنگ جواني است که دانش روزنامه نگاري اش را براي پرده برداشتن ازاين تاريکي بکاربرده است.

بصير آهنگ کيست؟

بصير آهنگ متولد سال 1984 شهرغزني افغانستان است، ازدانشکده ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه کابل فارغ شده است و از مدت هفت سال به اينسو به عنوان خبرنگار آزاد کارمي کند.

اودرکابل همکار شبکه انترنيوز اروپا بود و همچنان با روزنامه "لاريپابليکا ژورنال"يا روزنامه ي جمهوري ايتاليا همکاري داشت.

عضو فدراسيون بين المللي خبرنگاران بوده و اکنون در کشور ايتاليا مصروف گرفتن مدرک ماستري خويش در رشته ي روابط بين الملل است.

دویچه وله صدای آلمان درباره ی چشم دیدهای بصیرآهنگ با وی گفتگويي ويژه اي دارد که دربخش مصاحبه می توانید دریابید.

آگهی