منع بمب هاي خوشه اي واقامه دعوا عليه دويچه بانک، شرکت بيمه اليانس وسايرشرکا | آلمان و جهان | DW | 30.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

منع بمب هاي خوشه اي واقامه دعوا عليه دويچه بانک، شرکت بيمه اليانس وسايرشرکا

کنوانسيون منع بمب هاي خوشه اي سراز اول ماه سپتامبر نافذ مي گردد. درکوسوو، افغانستان وعراق بيش از يک میليون بمب خوشه اي به کار گرفته شده است.

default

هرگاه انسان بخواهد با يک تفنگ چره اي گنجشکي را بکشد، گنجشک کشته مي شود اما ساچمه هاي تفنگ مي توانند، " خسارات جانبي" زيادي به وجود آورند. بمب هاي خوشه اي را نيرمي توان با تفنگ چره اي مقايسه کرد. اينکه اين بمب ها بتوانند يکي دوهدف نظامي را دقيقاً نشانه بگيرند، امرتصادفي اي خواهد بود، اما 98 % قربانيان آن مردم ملکي مي باشند. يگانه هدف بمب هاي خوشه اي مردم ملکي اند ولو آنکه جنگ ختم شده باشد. اين بمب هاي منفجر ناشده براي دهها سال روي زمين مي مانند وقرباني مي گيرند. بيشترين قربانيان آن کودکان و مواشي مي باشند.

بمب هاي خوشه اي به روز يکشنبه اول ماه سپتامبر عملاً ممنوع مي شوند. کنوانسيون ضد بمب هاي خوشه اي ديگربه جامعه بين المللي اجازه استفاده آن را نمي دهد.

توليد کنندگان بزرگ اين بمب ها با بي ميلي مي خواهند ازاين امتياز نظامي شان منصرف شوند. به همين دليل کشورهاي توليد کننده مهم بمب هاي خوشه اي مانند ايالات متحده امريکا، چين وروسيه اين کنوانسيون را امضا نکرده اند.

بين سالهاي 1999 و 2003 درکوزوو، افغانستان وعراق جمعاً قريب به يک میليون بمب خوشه اي به کارگرفته شده است که تا امروزموجب کشتارومعيوبيت انسان ها مي گردند.

درآمد ازناحيه توليد وفروش بمب هاي خوشه اي بسيارزياد است.شرکت هايي مانند تکسترون (Textron )، " ال 3- کاميونيکيشن" L3-Communication))، " لاک هيد مارتين" ( Lockheed Martin ) ويا شرکت "سنگاپور تکنالوجيس" Singapoor Technologies وهمچنان با نک مشهور آلماني " دويچه بانک " Deutsche Bankازکريدت دهندگان مهم دربخش توليد بمبهاي خوشه اي مي باشند و دراين راه زمينه سرمايه گذاري را براي آن فراهم مي کنند.

اکنون که کاربرد بمب هاي خوشه اي ممنوع مي شود، سرمايه گذاري روي بمب هاي خوشه اي نيز ممنوع مي باشد. با اينهم شرکت بزرگ بيمه به نام Allianz اليانس ، دويچه بانک ، کومیرس بانک Commerzbank وبانک منطقه اي ايالت بايرن آلمان يا West LB نمي خواهند از اين معامله وتجارت پرسود شان منصرف شوند. چنانکه درگزارش معاملات دويچه بانک آمده است که که اين بانک درسال 2009 به شرکت " تيکسترون" که بزرگترين توليد کننده امريکايي بمبهاي خوشه اي مي باشد يک کريدت بالغ بر 2.5 میليارد دالر داده است. بمبهاي خوشه اي مانند گذشته يک معامله سود آور است. دويچه بانک ازاين ناحيه درآمد خوبي دارد.

درکنوانسيون جديد ملل متحد درمورد بمب هاي خوشه اي نه تنها " توليد، ذخيره کردن واستعمال " بمب هاي خوشه اي را ممنوع شده است ، بلکه همچنان سرمايه گذاري وهمکاري را نيز دراين زمينه ممنوع قرار داده است. در آلمان اين حکم کنوانسيون دلالت به پامال کردن پاراگراف 20A قانون کنترول سلاح هاي جنگي کرده ومي تواند تا پنج سال زنداني شدن را درپي داشته باشد.

درفرجام سراز يکشنبه اول ام ماه سپتامبر که روز نافذ شدن قانون ممنوعيت بمبهاي خوشه اي درسطح بين المللي مي باشد ، مدعي العموم دولت آلمان عليه دويچه بانک ، شرکت بيمه اليانس وشرکاي آنها درساير کشورها اقامه دعوا خواهد کرد.

هيله يپيسين/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر