منطقه حايل درقبرس ازماينها پاک مي گردد | آلمان و جهان | DW | 27.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

منطقه حايل درقبرس ازماينها پاک مي گردد

چند روز بعد از ديدار بين کريستوفياس رئيس جمهور جديد بخش يوناني نشين قبرس بامحمدعلي طلعت همتايش در بخش ترکي نشين قبرس تحرکي درحل منازعه قبرس محسوس مي باشد.

کریستوفاس رئیس جمهور یونانیهای قبرس با محمد طلغت رهبر ترکهای این جزیره

کریستوفاس رئیس جمهور یونانیهای قبرس با محمد طلغت رهبر ترکهای این جزیره

پيداست که اين ديدار رهبران يونانيها وترکهاي جزيره مديترانه اي قبرس که در جهان با علاقمندي دنبال مي شود پيداست که در اين جزيره تقسيم شده خوش بينيهايي را براي وحدت مجدد به وجود آورده است . زيرا بعد از تقسيم گرديدن اين جزيره به دوبخش به روز چهارشنبه به کلاه ابي هاي ملل متحد اجازه داده شد که در منطقه حائل در نيکوسيا پايتخت قبرس مين هاي ضد پرسونل ؛ اما نه کارتوس ها را جمع آوري کنند.

طبق اظهارات سخنگوي حکومت قبرس جمع آوري مين ها در جاده تاريخي ليد راس دو روز طول خواهد کشيد. اين جاده از آنرو اهميت تاريخي دارد که خط ارتباطي ميان بخش شمال را که ترک نشين ميباشد با جنوب که دران يونانيها سکني هستند بار مي اورد. بر سر همين موضوع هردو سياستمدار جزيره قبرس به روز جمعه گذشته توافق ورزيده بودند علاوه برآن از طريق را ديو اعلام گرديده است که ماموران هردو بخش شهر براي ترميم بنا ها وساختمان هاي واقع در انجا به چندروز وقت نياز دارند.

بعد از چندين سال حاکم بودن فضاي يخ زده بر هردو بخش؛ حالا کريستوفياس وطلعت رهبران يوناني وترکي جزيره قبرس با مايکل مولر نماينده خاص ملل متحد ملاقات نموده مذکراتي را انجام دادند ودرنتيجه بر سر گشايش جاده ليدراس که ازلحاظ آبدات تاريخي بس غني ميباشد واز سالها به اين طر ف مسدود بود؛ موافقت ورزيدند. علاوه بران توافق گرديده که پيرامون ازبين بردن حالت تجزيه وتقسم قبرس باهم صحبت نمايند وراه حل هاي را پيدا وپيشنهاد کنند.

تار يخ تجزيه جزيره قبرس به سال 1974 بر ميگردد. البته کلاه ابي ها ي ملل متحد مدتها قبل از ان يعني از سال 1964 به اينطرف در قبر س مستقر ميباشند در سال 1963 در روز هاي عيد مسيح در قبرس نا ارامي هاي شديد ميان ترک ها ويوناني هاي جزيره پيش امده بود. تاآن زمان جاده ليدراس در مقام مزدحم ترين جاده خريد وفروش محبوبيت عامه داشت. قبرس چنانکه گفتيم از سال 1974 تجزيه شده اما از سال 2004 به اينطرف جزء اتحاديه اروپا ميباشد. ولي بايد گفت که مقررات مربوط به اتحاديه اروپا صرف در جنوب قبرس که يوناني نشين ميباشد نافذ است. شمال قبرس منطقه تر ک نشين ميباشد. جمهوري شمال قبرس را تنها تر کيه به رسميت شناخته است.

آگهی