مناسبات اتحاديه اروپا وهند درمرحله آزمون | آلمان و جهان | DW | 27.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مناسبات اتحاديه اروپا وهند درمرحله آزمون

هندوستان کشوريست که هم در عرصۀ سياسي و هم اقتصاد، پيشرفت ميکند. اين ثابت مي سازد که همکار خوبي براي اتحاديۀ اروپاست.

هند واتحادیه اروپا از45 سال بدینسو باهم مناسبات نزدیک دارند

هند واتحادیه اروپا از45 سال بدینسو باهم مناسبات نزدیک دارند

نهمين اجلاس اتحاديۀ اروپا و هندوستان، که بروز دوشنبه 29 سپتمبر در شهر مارسي فرانسه داير ميگردد، از اهميت خاصي برخوردار است .

در شهر مارسي فرانسه بروز دوشنبه 29 سپتمبر نهمين نشست سران هندوستان و اتحاديۀ اروپا آغاز ميگردد. از بيشتر از چهل و پنج سال بدينسو هندوستان و اتحاديۀ اروپا با هم مناسبات دپلوماتيک دارند. با آنهم هندوستان، نسبت به چين، از مدت بيشتري رقيب اروپا بشمار ميرفت. اما در سال 2004 هردو جانب، طي نشست شان در هاگ يک پيمان همکاري را به امضاء رساندند. به اين ترتيب اتحاديۀ اروپا اهميت بلند هندوستان را در نظام بين المللي رسماً برسميت شناخت.

هندوستان يک قدرت اتمي بوده و از مدت زيادي به اين طرف خواهان يک کرسي در شوراي امنيت ملل متحد است. هندوستان با يک حجم تجارتي 55،6 ميليارد يورو در سال 2007 با اروپا، بزرگترين شريک تجارتي اتحاديۀ اروپاست. اما هندوستان درين ميان خود را از نگاه سياسي هم در يک سطح با اروپا مي شمارد. از آنست که مناسبات ميان اتحاديۀ اروپا و هندوستان اکنون در مرحلۀ آزمون قرار دارند.

حجم تجارت هند واتحادیه اروپا به 55.6 ملیارد یورو می رسد

حجم تجارت هند واتحادیه اروپا به 55.6 ملیارد یورو می رسد

در حال حاضر در صحنۀ سياست جهاني براي هندوستان تبليغ صورت ميگيرد. نيکولا سارکوزي رييس جمهور فرانسه طي سخنراني اش در اجلاس عمومي ملل متحد در نيويارک از توسعۀ شوراي امنيت، و همچنان بخاطر هندوستان، به شدت طرفداري کرد.

اين کشور آسياي جنوبي يک قرارداد تجارتي را در رابطه با انرژي هسته يي با ايالات متحدۀ امريکا بست. با اين قرارداد هندوستان تعهد کرده است که برنامه هاي نظامي و ملکي اتمي اش را از هم جدا ميسازد. در بدل آن اين کشور تکنالوژي هسته يي و ميله هاي سوخت اتمي را بدست مي آورد. افزون بر آن ايالات متحدۀ امريکا ميخواست که هندوستان از کشور هاي ديگر هم تکنالوژي هسته يي را بدست آورده بتواند. اين در حالي است که هندوستان هرگز در قرارداد منع توليد سلاح اتمي سهم نگرفته است. به اين ترتيب ايالات متحدۀ امريکا هندوستان را به عنوان يک نيروي واقعي اتمي برسميت شناخته و تحريم تقريباً سي ساله در سکتور انرژي هسته يي را، که در سال 1974 پس از اولين آزمايش اتمي هندوستان بر آنکشور وضع شده بود، لغو کرد.

هند تنها خواهان همطرازی اقتصادی نیست بلکه درعین زمان طالب عضویت دایمی درشورای امنیت ملل متحد می باشد

هند تنها خواهان همطرازی اقتصادی نیست بلکه درعین زمان طالب عضویت دایمی درشورای امنیت ملل متحد می باشد

سلما باوا از دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلي اينرا يک نشانۀ آشکار براي اروپاييان هم ميخواند. او مي گويد:

"نشانۀ آشکار اينست که ايالات متحدۀ امريکا، که در وقايع سياسي جهان مهمترين نقش را داراست، و از مدت ها بدينسو موضع بسيار قوي دارد، روابط تازه اي را با هندوستان برقرار ميکند. و اين طبعاً در اروپا، در آنسوي اتلانتيک، تأثير ميگذارد. اکنون اروپا هم هندوستان را در يک روشنايي جديد خواهد ديد، آنهم نه مثل گذشته به عنوان يک کشور که از نگاه اقتصادي رشد ميکند، بلکه اکنون به حيث کشوري که در سطح سياسي هم برابري ميکند."

هند با سیاست نگاه به شرق، به آسیا اهمیت زیادی قایل است

هند با سیاست نگاه به شرق، به آسیا اهمیت زیادی قایل است

هندوستان که در يک منطقۀ ناآرامي با پاکستان و افغانستان موقعيت دارد، از نگاه اروپاييان بزرگترين سرزمين دموکراتيک جهان است. اما هندوستان تنها به اروپا چشم اميد ندوخته است.سلما باوا ميگويد: از زمانيکه ناراسيما رائو نخست وزير هندوستان در سالهاي 90 ميلادي برنامۀ اقتصادي و استراتيژيک " سياست نگاه به شرق " Look East Policy خود را معرفي کرد، کشور هاي آسيايي و چين هرچه بيشتر مورد توجه هندوستان قرار ميگيرند.او مي افزايد:

"اگر امروز سياست خارجي هندوستان را مد نظر بگيريم، ديده ميشود که حکومت هندوستان در يک صحنۀ متغير سياسي تلاش ميکند با کشور هاي هرچه بيشتري مناسبات داشته باشد. اين از نگاه اقتصادي سودمند است. اما منافع سياسي خود کشور هم مهم اند. اتحاديۀ اروپا بزرگترين همکار تجارتي هندوستان است، طبعاً از همين خاطر براي هندوستان بسيار اهميت دارد. اما از زمانيکه Look East Policy يا " سياست نگاه به شرق " مطرح گرديده است به اهميت آسيا هم افزوده شده است، زيرا سکتور هاي اقتصادي نقش خود را دارند، اما کشور هاي آسيايي از نگاه فرهنگي بهم نزديکتر اند و به گونه اي باهم ارتباط دارند."

گرم شدن کرۀ زمين، بحران مالي و امنيت جهاني مهمترين موضوعات اجنداي اجلاس سران هندوستان و اتحاديۀ اروپا را در فرانسه تشکيل ميدهند.

مطالب مرتبط

آگهی