مليبند: باديد واقعبينانه تا دوسال ثبات درافغانستان ممکن است | آلمان و جهان | DW | 08.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مليبند: باديد واقعبينانه تا دوسال ثبات درافغانستان ممکن است

ديويد مليبند، وزيرخارجه بريتانيا گفته است که افغانستان تا دوسال ديگر با استراتژي اي که درآن قدرت بيشتربه پارلمان وحکام محلي داده شود، مي تواند ازثبات و " صلح عادلانه" برخوردار شود.

دیوید ملیبند، وزیرخارجه بریتانیا

دیوید ملیبند، وزیرخارجه بریتانیا

مليبند ضمن مقاله اي که در نشريه " نيويارک رويو آف بوکس" نوشته ، گفته است که حکومت حامد کرزي " فاقد ظرفيت حکومت کردن است" وضرورت به آن دارد که دست به عمل بزند وفسادي را که افغان ها به طور ملتهبي ازآن منزجراند ازميان بردارد. مليبند افزوده است : " هرگاه به طور واقع بينانه ديده شود، تا پنجسال اين کشور درحالي که خط سير ارتقايي مي داشته باشد، هنوزفقير وباثبات و با يک صلح عادلانه، بايک دموکراسي و سياست فراگيردرتمام سطوح خواهد بود".

مليبند گفته است که حکام درولسوالي ها و ولايات به قدرت حکومتي جديدي نياز دارند که اين قدرت شامل مسووليت هاي انکشافي، امنيتي و ادغام طالبان پيشين مي باشد.

درحالي که مليبند نخواسته است چيزي درمورد تغييرقانون اساسي افغانستان بگويد، اما علاوه کرده است که اعضاي پارلمان نيازبه آن دارند که به آنها " حق واقعي ابرازنظر" درحکومت کردن داده شود.

مليبند درادامه گفتارش گفته است:" چنين حق ابراز نظري آنها را تشويق مي کند که دراين پروسه مشارکت کرده وهمچنان ازآن انتقاد بکنند. چنين چيزي درنهايت منجر به تشکيل آنچه مي شود که براي افغانستان امروز بيگانه بوده ، اما براي دموکراسي بسيارمهم است. يعني تشکيل يک نيروي مخالف حکومت يا اپوريسيون سازنده ومتعهد".

اوگفته است که راه حل نهايي ايجاب آن را نيز مي کند که همه ملت ها به حاکميت افغانستان احترام بگذارند.

مليبند ازتلاش هاي آصف علي زرداري، رييس جمهور پاکستان، درمبارزه عليه افراط گرايي اسلامي سپاسگزاري کرده وگفته است واقعبينانه است که ازتلاش هاي اکمالي در دوسوي خط مرز ياد کنيم .

مليبند خواهان قبول اين امر شده است که براي پاکستان،افغانستان به "هسته مرکزي علايق امنيتي اش نزديک است"، به شمول اين که پاکستان از اِعمال نفوذ هندوستان درافغانسنان هراس دارد. مليبند ادامه داده است:

" هرکشور مي داند که درافغانستان راه حلي بدون شرکت پاکستان وجود ندارد. بنابراين ما راه حلي درافغانستان نخواهيم داشت مگر اين که روسيه، ترکيه وچين نيز درجست وجو براي اين راه حل شريک باشند".

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

آگهی