ملل متحد 600 تن ازکارمندان اش را ازافغانستان بیرون می کشد | افغانستان | DW | 05.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ملل متحد 600 تن ازکارمندان اش را ازافغانستان بیرون می کشد

به روز پنجشنبه گفته شده است که پس ازآنکه طالبان بریک مهمانخانه ملل متحد حمله کرده وپنج کارمند آن موسسه را کشتند، ملل متحد می خواهد کارمندان خارجی غیرضروری اش را ازافغانستان بیرون بکشد.

default

بان کی مون در کابل

دن مک نارتون، به آژانس فرانس پرس گفته است: " حدود 600 کارمند غیرافغان ملل متحد بصورت موقت تغییر محل داده می شوند... تنها کسانی درافغانستان می مانند که وجود شان ضروردی دانسته شود... این برای آنست که مصوونیت همه هیئت کارمندان ملل متحد درافغانستان تامین شود".

حدود 600 کارمند ملل متحد افغانستان را ترک خواهند گفت وازجمله شمار اندک آنان درداخل افغانستان تغییر محل داده خواهند شد. گفته می شود که این تصمیم مکرراً مورد بازبینی قرار خواهد گرفت وبرای " چند هفته " نافذ می باشد.

این تصمیم ملل متحد درست هشت روز پس ازحمله طالبان بریک مهمانخانه ملل متحد درشهرنو کابل اعلام می شود که براثر آن پنج کارمند ملل متحد کشته شدند.

درآغاز هفته بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد با مشاوران امنیتی پیرامون این مطلب درکابل مذاکره کرده است.

به روز دوشنبه بان کی مون هنگام بازدید ازافغانستان گفته بود که با اعمال خشونتبار نمی توان ملل متحد را از کار درکشور جنگزده افغانستان بازداشت.

بان گفته بود:" شایعاتی وجود دارد که ملل متحد افغانستان را ترک می گوید...ما را نمی توان ازکار بازداشت ونباید مانع کارمان شد... ملل متحد به کارش درافغانستان ادامه می دهد".

شمار کارمندان ملل متحد درافغانستان به 5600 نفرمی رسد که بیشترین آنها شهروندان افغانستان اند. تغییرمحل اقامت کارمندان ملل متحد شامل حال 12% کارمندان ملل متحد می شود.

فرانس پرس/ رسول

ویراستار: رتبیل آهنگ

آگهی