ملل متحد کمک ها به هاييتي را هماهنگ مي سازد | آلمان و جهان | DW | 14.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ملل متحد کمک ها به هاييتي را هماهنگ مي سازد

پس از زلزله ويرانگر درکشور جزيره اي هاييتي، مردم اين کشور کاملاً به کمک هاي بين المللي نياز دارند. مردم هاييتي تهديد به گرسنگي ، کمبود آب آشاميدني و امراض ساري مي شوند.

default

بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد توظيف سگهاي بوکش وگروه نجاتي را که انسانها را از زير ويرانه ها و آوارها بيرون بکشد ، مهمترين وظيفه عمليات بين المللي نجات خوانده است.

بان گفته است:" آناني که درزير آوارهاي خاک مانده اند، هنوز زنده اند. ما بايد حتي الوسع به نجات آنها بپردازيم و به زودي عمل کنيم".

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد

اين مطلب را، بان کي مون شب گذشته درنيويارک اظهار داشته است. دوگروه نجات ايالات متحده امريکا قبلاً به مناطق فاجعه زده رسيده اند. انتظار مي رود گروه هاي ديگر امروز بدان جا مواصلت کنند.

بيل کلينتون رييس جمهوراسبق ايالات متحده امريکا دراين مورد گفته است:

" انچه ما اکنون ضرورت داريم، مواد اوليه، آب ، کمکهاي اوليه طبي ، تجهيزات وتهيه سرپناه مي باشد".

Lebensmittel Krise Verteilung von Grundnahrungsmitteln auf Haiti

درسال گذشته بيل کلينتون ازجانب بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد به حيث نماينده خاص آن موسسه براي هاييتي تعيين شده بود. همچنان کلينتون اصرار کرده است که به بيرون کشيدن زندگان از زير تل خاک ها اولويت اعلي داده شود. درپهلوي تامين مواد اوليه براي زلزله زدگان بايد همچنان بيرون کشيدن سريع قربانيان آغاز گردد. به گفته بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد ، بيل کلينتون ازنزديک درسازماندهي کمک هاي بين المللي به هاييتي اهتمام مي ورزد. غيرازاين نيز تلاشهاي بيل کلينتون براي کمک درآبخيزيهاي نيو اورلانس در ايالات متحده امريکا، براي او يک احترام بين المللي را برانگيخته است .

کمک های دولت آلمان به زلزله زدگان هاییتی

کمک های دولت آلمان به زلزله زدگان هاییتی

فليکس اوگوستين جنرال قنسول هاييتي در نيويارک درمورد اينکه عرضه اين کمک ها تا کجا براي هاييتي جنبه مبرم دارد گفته است:

" ما بسيار نگران استيم، چون مسئله سلامت ملي مطرح است. ما به کمک جامعه بين المللي نياز داريم".

بنابرگزارشهايي، ملل متحد جهت کمک به هاييتي حدود 30 گروه بين المللي را بسيج کرده است. " دفترهماهنگ سازي کمک هاي بشري ملل متحد" گفته است: ازآنجايي که درعمل همه امکانات مواصلاتي هاييتي ازبين رفته اند، اجراي پروژه امدادي با مشکلات سنگيني روبرواست. بنابر قلت اطلاعات ، ملل متحد شام چهارشنبه نيز هنوز کدام دريافت روشن از وضع قربانيان اين فاجعه نداشته است.

درحال حاضر ملل متحد 7000 سرباز و 2000 پليس را که عمدتاً ازکشورهاي امريکاي جنوبي مي باشند، درهاييتي توظيف کرده است. ديشب بان کي مون، دبيرکل ملل متحد، ادموند ماليت معاونش را به هاييتي فرستاد. قراراست که امروز اوخود درساحه فاجعه زده کمکهاي بين المللي را هماهنگ سازد. بان کي مون گفته است:

" ما سريعاً کارمي کنيم، چنان سريع که براي يک انسان ممکن است". دبيرکل ملل متحد با گفتن اين مطلب به طور بسيارشخصي بيان داشته است که " من مي خواهم به مردم هاييتي بگويم که ما با شما هستيم ".

ARD/ رسول رحيمويراستار: ياسر

آگهی