ملل متحد: طالبان درسال گذشته 400 ملیون یورو اخاذی کرده اند | افغانستان | DW | 12.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ملل متحد: طالبان درسال گذشته 400 ملیون یورو اخاذی کرده اند

بر اساس یک گزارش جدید سازمان ملل متحد ، درآمد طالبان ازناحیه مالیات و اخاذی از تجار و قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان، به 400 ملیون یورو می رسد. در این گزارش آمده است که بخش بزرگی از در آمد طالبان را اعانه تشکیل می دهد.

درگزارشی که درهمین هفته کارشناسان ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرده اند گفته شده که طالبان از ملیارد ها دالری که برای پروژه  های انکشافی به افغانستان داده می شود، صدها ملیون دالر به دست می آورند.

کارشناسان تخمین می کنند که در 12 ماه سال،( تا ماه مارچ)  در آمد طالبان به 400 ملیون یورو رسیده است. ازاین جمله 275 ملیون یوروی آن به رهبری طالبان می رسد و 125 ملیون دیگر در داخل یا مصرف می شود یا حیف ومیل می گردد.

در آمد از کجا؟

طالبان در سال 2011 بالغ بر 400 میلیون یورو در آمد داشته اند.

طالبان در سال 2011 بالغ بر 400 میلیون یورو در آمد داشته اند.

درگزارش گفته شده است:« این درآمد درسطح ملی از تولید کنندگان وقاچاقبران مواد مخدر، شرکتهای ساختمانی ، انتقالاتی، شرکتهای تلفون های موبایل، شرکتهای استخراج معادن،  پروژه های امدادی و انکشافی اخاذی می شود و به کمیسیون مالی طالبان می رود که در برابر رهبری طالبان پاسخگو است».

گزارش می افزاید که منبع « بزرگ» عواید طالبان را اعانه ها تشکیل می دهد. این گزارش از نیروهای بین المللی کمک به امنیت "آیساف" تحت فرمان ناتو نقل شده است که سالانه حملات ملیشه های طالبان بین 100 تا 155 ملیون یورو هزینه برمی دارند وبقیه این پول برای حفظ  و تداوم شورشگری به کار می رود.

در گزارش آمده است: «ازسال 2006 بدینسو طالبان ترتیباتی گرفته اند تا حملات پی هم و روز افزون را تمویل کنند واین بیانگر افزایش سال به سال در آمد آنها می باشد».

جمع آوری عشر

 طالبان همچنان از عشر  یا مالیات سنتی نیز سود می برند. عشر شامل ده درصد محصولات زراعتی و 2.5 درصد مالیات بر دارایی های مردم می باشد.

در این گزارش نوشته شده که بخش اعظم در آمد طالبان از مالیات برمحصولات زراعتی مانند کوکنار است  و این « مهمترین منبع » مالی طالبان می باشد. اما در برخی نقاط طالبان بر منابع تهیه آب ،  برق و سایر خدمات اجتماعی  نیز مالیات وضع می کنند.

قاچاقچیان مواد مخدر به طالبان اعانه های بزرگی میدهند.

قاچاقچیان مواد مخدر به طالبان اعانه های بزرگی میدهند.

گزارش می افزاید: « در برخی نقاط  این ملیشه ها مانند یک اداره محلی عمل می کنند وده درصد مالیات از دکانداران وصاحبان سایر مشاغل کوچک نیز می گیرند».

مطابق به آمار سازمان ملل متحد ، طالبان درسال 2009 میلادی 150 ملیون یورو مالیات ازناحیه مواد مخدر جمع آوری کردند. این مالیات شامل کشت ، تولید، حفاظت وانتقال تریاک و همچنان مالیات بر لابراتوارهای تولید هرویین بوده است.

همچنان این ملیشه ها اعانه های کلانی را از تاجران مواد مخدر به دست می آورند. درگزارش از قول مقامات افغانستان گفته شده که بین سالهای 2011 تا 2012 در آمد طالبان حدود 100 ملیون یورو از ناحیه کوکنار بوده است. اما قیمت مجموعی محصولات مواد مخدر بین 3.6 تا 4 ملیارد دالر تخمین می شود.

گزارش می افزاید: « این بیانگر آن است که طالبان تلاش زیاد به خرج نمی دهند تا از این منبع بالقوه عایدات بهره برداری بیشتر کنند».

 

بخش عمده ای از در آمد طالبان از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می آید.

بخش عمده ای از در آمد طالبان از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می آید.

درگزارش همچنان یاد آوری شده که طالبان توانایی آن را دارند تا شورشگری را در مراکز عمده تولید کوکنار مثل ولایت های  هلمند، قندهار و ارزگان تمویل کنند. در گزارش اضافه شده که: « مقدار پولی که ازناحیه تجارت مواد مخدرتوسط طالبان جمع آوری می شود کفایت مخارج  فعالیتهای شورشیان را درمناطق دیگر نیز می کند».

 کارشناسان امور تحریم ها می گویند  پول هایی که برای پروژه های انکشافی به افغانستان می روند، « اهرم درآمد» را برای طالبان تشکیل می دهند.  در این گزارش نوشته شده : «تخمین می شود که در آمد طالبان ازناحیه قرار دادهایی که توسط ایالات متحده امریکا  وسایر کشورهای خارجی تمویل می شوند، از 10 تا 20 درصد مجموع بودجه اختصاصی را دربرمی گیرد. معمولاً طالبان برای حفاظت این پروژه ها با قرار دادی ها توافق می کنند ویک بخش آن را مطالبه می نمایند».

اداره مسوول امور مالی آیساف تخمین می کند که طالبان درجریان سه سال  360 ملیون یورو از 2.16 ملیارد یورو قرار دادهایی را به دست می آورند که مقامات نظامی ایالات متحده امریکا  با شرکتهای ترانسپورتی بسته اند.

 درگزارش افزوده می شود: « گرچه این یک بخش کوچک قراردادهای فعال ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد که ارزش آن به 31 ملیارد یورو می رسد وتوسط اداره مسوول مالی آیساف بررسی شده است، اما این نمونه نشان می دهد که چگونه طالبان قادر هستند ازیک اقتصاد نا هنجاردر افغانستان پول به دست آورند . دولتی که قادر نیست تا  مبالغ هنگفت پولی را جذب کند که از سال 2001 به اینسو برای کمک به این کشور سرازیر می شود».

فرانس پرس/ رسول رحیم

ویراستار: رضا شیرمحمدی    

DW.COM