ملل متحد: در اثر منازعات در خاورمیانه 13 میلیون طفل به مکتب رفته نمی توانند | آلمان و جهان | DW | 03.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ملل متحد: در اثر منازعات در خاورمیانه 13 میلیون طفل به مکتب رفته نمی توانند

یک گزارش یونیسیف یا سازمان اطفال ملل متحد حاکیست که حدود 13.7 میلیون طفل به دلیل جنگ ها در سوریه، عراق، یمن، لیبیا و سودان به مکتب نمی روند. این سازمان در قبال "از دست دادن یک نسل" هشدار داده است.

این سازمان ملل متحد می گوید که پنجاه درصد اطفال مکتب از پنج کشور جنگزده خاور میانه به مکتب نمی روند.

گزارش هشدار می دهد که فقدان تعلیم تربیت می تواند به پیکارجویی، مهاجرت و آینده سیاه بیشتر در مجموع این منطقه منجر شود.

پیتر سلامه رئیس منطقه یی یونیسیف به اسوشیتید پرس گفته است: « ما در آستانه از دست دادن یک نسل اطفال در منطقه استیم». او افزوده است:« ما باید اکنون دست به عمل بزنیم و یا در غیر آن مطمئناً از پیامد های آن متاسف می گردیم».

او هشدار داد که بازماندن از درس خواندن وتعلیم اطفال در ماه های آینده با تشدید منازعات به 50 درصد افزایش خواهد یافت.

یونیسیف در یک گزارش متمرکز بر تاثیر منازعه بر تعلیم و تربیت در شش کشور نامبرده و سرزمین های این منطقه می گوید که بیش از 8850 مکتب دیگر در اثر خشونت ها قابل استفاده نمی باشند.

در موارد مشروح گفته می شود که شاگردان و معلمان تحت آتشباری مستقیم قرار گرفته اند، صنف های درسی همچون پناهگاه های موقتی در مقابل بمب مورد استفاده قرار گرفته اند و اطفال به هنگام امتحان در معرض خطر آتش متقاطع طرفین قرار داشته اند.

سلامه گفت:« این تنها تخریب فزیکی مکاتب نیست که صورت می گیرد، بلکه یأس و سرخوردگی در یک نسل از آن شاگردان مکتب احساس می شود که می بینند امید شان به آینده ضربت برباد می شود».

یونیسف در این گزارش ازکشورهایی که مکاتب آن ها معروض به مسدود شدن گردیده است، تقاضا می کند که خدمات تعلیم و تربیت غیررسمی بهتر برگزار کنند و کشورهای کمک کننده به تمویل تعلیم و تربیت در سرتاسر منطقه خاور میانه اولویت قایل گردند.

سوریه

Syrien Krieg IS Tel Abyad

کودکان سوریایی با لاری ای از کوبانی انتقال داده می شوند

منازعه سوریه که اکنون در سال پنجمش قرار دارد برای اطفال ویرانگر بوده است. از آغاز منازعه به اینسو از هر چهار مکتب یکی آن مسدود گردیده است و این موجب آن شده است که بیش از 2 میلیون طفل از مکتب رفتن بمانند و نیم میلیون دیگر آن ها نزدیک به مسدود شدن مکاتب شان می باشند، زیرا 52 هزار معلم آن کشور را ترک گفته اند.

گزارش می گوید:« حتا آن معلمان سوریایی سرانجام در سایر کشورها مهاجر شده اند با موانعی مواجه می باشند که مانع کار کردن آن ها می گردد».

یمن

Jemen Krise Versorgung der Zivilisten in Sanaa

طفلی در جریان جنگ های یمن ظرف های آب را برای خانواده انتقال می دهد

یکی از بدترین حملات مستقیم بر مکتبی در یک منطقه یمن صورت گرفته است که در اثر حمله بر دفتر معلمان در شهر غربی عمران 13 عضو تدریسی و چهار طفل کشته شده اند.

گزارش می گوید که در منطقه « کشتار، آدم ربایی و بازداشت های خود سرانه شاگردان، معلمان و پرسونل تعلیم وتربیت عام گردیده است».

صدها مکتب و موسسه تحصیلی عالی از ماه مارچ به اینسو ، هنگامی مسدود شده اند که ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی حملات هوایی را علیه حوثی ها مورد حمایت ایران راه اندازی کرده است که صنعا پایتخت و چندین بخش کشور را در تصرف شان در آورده اند.

گزارش می گوید که دست کم از هفت مکتب توسط نیروهای جنگی در یمن رسماً تقاضا شده است که به حیث تحویلخانه های موقتی ویا پناهگاه ها برای خانواده های بیجا شده کار گرفته شوند.

قلمروهای فلسطین

Gaza Krieg Maria und Ahmed al-Najjar

خانه این کودکان درغزه در جنگ 2014 با اسرائیل ویران شده است

در نوار غزه که شاهد جنگ پنجاه روزه بین جنگجویان حماس و اردوی اسرائیل در سال گذشته بود، 2200 فلسطینی و 73 اسرائیلی کشته شدند. ملل متحد گفته است که دست کم 281 مکتب تخریب شده اند و هشت باب آن « کاملاً از بین رفته اند».

این گزارش از قول مادر دو طفل در نوار غزه روایت می کند که گفته است:« اطفالم در مکتب زخمی شدند. آن ها شاهد بودند که مردم با قطع شدن پا و دست شان مجروح گردیده ، روی و چشمان شان زخمی شده بود.آن ها دیگر مکتب را یک مکان محفوظ نیافتند».

عراق

Irakkrieg Armut Kinder

کودکان عراقی که از مکتب بازمانده اند مجبور اند برای گریز از فقر با خانواده شان کمک کمک کنند

خشونت در عراق که نیروهای جانبدار حکومت علیه گروه پیکار جوی "دولت اسلامی" خود خوانده یا داعش می جنگد، تاثیر شدیدی برمکتب رفتن دست کم 950 هزار طفل گذاشته است.

این گزارش جزئیاتی در مورد صحنه هایی در 1200 مکتب در عراق ارائه می کند اکنون پناهگاه مردم بیجا شده در اثر خشونت ها گردیده اند. دراین مکاتب تا نه خانوده در یک صنف درسی زندگی کرده و مجبور اند غذای شان را در حویلی تهیه کنند.

لیبیا و سودان

Flüchtlinge im Südsudan

دو طفل سودانی دار و ندار شان را برسر و شانه شان بعد از اشتعال خشونت ها انتقال می دهند

منازعه، اطفال مکتب را در لیبیا نیز متاثر گردانیده است که هنوز هم بعد از برکناری معمرالقذافی دیکتاتور پیشین ، در گیر زد وخورد هاست و اطفال نصف کسانی که بیجا گردیده اند، نمی توانند به مکتب بروند.

تنها در بنغازی دومین شهر لیبیا، ملل متحد گفته است که از جمله 239 مکتب، صرف 65 مکتب هنوز باز است.

یونیسیف می گوید که در سودان شمار زیاد بیجا شدگان داخلی از خشونت ها در ایالات دارفور و کوردوفان جنوبی فرار کرده اند و فشار باور نکردنی بر زیرساخت حاشیه یی تعلیم و تربیت این کشور وارد کرده اند.

DW.COM