ملل متحد: برای کنترول جمعیت جهان نیاز به روشنگری در مسایل جنسی است | آلمان و جهان | DW | 11.04.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ملل متحد: برای کنترول جمعیت جهان نیاز به روشنگری در مسایل جنسی است

بیش از ۲۰۰ میلیون زن در کشورهای رو به توسعه، دسترسی به امکانات جلوگیری از حامله شدن را ندارند. در گزارش جمعیت جهان سازمان ملل از این خلای بزرگ، به عنوان مسبب افزایش جمعیت جهان هشدار داده شده است.

روزانه حدود ۲۳۶ هزار نوزاد به دنیا می آیند. براساس پیش بینی های سازمان ملل، احتمالاً تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به حدود ده میلیارد تن افزایش خواهد یافت. گیرد مولر، وزیر امور انکشاف فدرال آلمان به روز چهارشنبه ضمن معرفی این گزارش این وضعیت را "انفجار جعمیت جهان" عنوان کرد و افزود: "ما به سمت انکشافی می رویم که دیگر عادی نیست. باید این سوال مطرح گردد که آیا کلاً غذای کافی و آب پاک برای رسیدگی به این همه جمعیت را داریم؟"

مولر در همین ارتباط تأکید کرد که مسایلی چون تغییرات اقلیمی و افزایش روزافزون فرار مردم از زادگاه شان پیامد این مساله می باشد.

کمبود برابری

پیش از همه در کشورهای که به شدت دچار مشکل توسعه نیافتگی اند، جمعیت در حال افزایش است. در حالی که براساس آمار ارائه شده، در حالیکه زنان کشورهای صنعتی به صورت متوسط ۱،۷ کودک به دنیا می آورند، حد اوسط تعداد فرزندان زنان در کشورهای رو به انکشاف به ۴ فرزند می رسد.

در گزارش جمعیت جهان سازمان ملل که زیر عنوان "وظایف انجام نیافته" منتشر شده است، نیز درست روی همین معضل تأکید گردیده است. ناتالیا کانِم، رئیس صندوق جمعیت جهان ملل متحد یکی از عوامل این مشکل را در نابرابری های جنسیتی میان زن و مردم در بسیاری از کشورهای جهان خوانده و گفته است که به همین دلیل طور مثال یک زن نایجریایی حد اوسط هفت فرزند به دنیا می آورد، با آنکه شاید خودش این را نخواهد؛ اما به این مساله اهمیتی داده نمی شود. علاوه بر این، به گفته او دسترسی به امکانات جلوگیری از حامگی به ویژه در مناطق روستایی این کشورها خیلی ضعیف و حتی ناممکن است.

Infografik Wachstum der Weltbevölkerung DE

در این گرافیک افزایش جمعیت جهان را در ارقام می بینید

وضع حمل خطرناک و کشنده

تلاش برای کنترول جمعیت جهان به چندین دهه قبل بر می گردد؛ چنانچه در سال ۱۹۹۴ جمعاً ۱۷۹ کشور جهان ضمن نشستی در قاهره پایتخت مصر، بر سر برنامه های جلوگیری از افزایش جمعیت جهان توافق کرده و برای اهداف پیشرو سندی را نیز ارائه نمودند.

در این طرح حق تصمیم گیری به زنان برای داشتن فرزند و این که چه تعداد فرزند و با چه کسی می خواهند، در بندهای نخستین قرار داشت. اما امروز چندین دهه بعد از این توافقنامه، براساس گزارش سازمان ملل بیش از ۲۰۰ میلیون زن در سرتاسر جهان از دسترسی به امکانات جلوگیری از حاملگی محروم اند. روزانه حدود ۸۰۰ زن حین وضع حمل جان خود را از دست می دهند.

مولر، وزیر امور انکشاف آلمان در این ارتباط تأکید کرد: "برنامه ریزی برای تشکیل خانواده، نباید پس از این همچنان یک تابو باشد. "

Deutschland Berlin Gerd Müller (CSU), Bundesentwicklungsminister

گردمولر وزید امور انکشاف فدرال آلمان

مولر از کشور مالاوی به عنوان یک مثال در این زمینه را نام برد و گفت که حکومت این کشور با همکاری آلمان کارزار آگاهی دهی را راه اندازی کرده است که براساس آن در ظرف چند سال محدود، میزان متوسط تولدات هر زن از پنج فرزند به چهار فرزند کاهش یافت؛ اما به گفته مولر در کشور زامبیا در همسایگی مالاوی چنین یک موردی غیرممکن است. زیرا به گفته مولر رئیس جمهور این کشور داشتن ده فرزند نسبت به پنج فرزند را ترجیح می دهد.

پیشرفت به نفع زنان

مولر وزیر امور انکشاف آلمان همچنان گفت که آلمان حمایت مالی از صندوق جمعیت جهانی را از ۱۱ میلیون یورو به ۳۳ میلیون یورو افزایش می دهد.

علاوه بر این، به گفته مولر آلمان در نظر دارد که حدود یک میلیارد یورو را برای کمک در عرصه های آموزشی برای زنان در کشورهای فقیر تخصیص بدهد که از این مبلغ صد میلیون دالر مختص به برنامه های روشنگری و برنامه ریزی خانواده خواهد بود.

اما با وجود مشکلات عدیده به ویژه در ارتباط به برنامه های خانواده، به تناسب پنجاه سال اخیر، وضعیت به طور روشنی بهبود یافته است. یعنی در سال ۱۹۶۹ فقط دو درصد زنان کشورهای رو به انکشاف دسترسی به امکانات جلوگیری از حاملگی را داشته اند که اکنون این وضعیت بهبود یافته است. همچنان مرگ و میر مادران حین وضع حمل نیز به تناسب گذشته کاهش یافته است.  طور مثال در میان سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۵ مرگ و میر مادران به طور چشمگیری کاهش یافته است؛ یعنی رقم مرگ و میر مادران، از هر ۱۰۰ هزار مادر، از ۸۳۲ تن به ۴۳۶ تن کاهش یافته است.

روپرت ویدروالد/ نادیه فضل 

DW.COM